ประวัติความเป็นมา

About Us

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

จากเดิมชื่อบริษัท เซ็นจูรี่ มีน (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2001 โดยบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด เป็นบริษัทฯ หลัก ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ แพลตฟอร์ม ภายใต้การดำเนินธุรกิจเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยประเทศไทยและมีบทบาทที่มากขึ้น โดยมีทีมวิศวกร ทีมพัฒนาโปรแกรมที่มีประสบการณ์ คอยสนับสนุนด้านระบบความปลอดภัย สร้างโอกาสในการรับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในการสร้างเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพในการนำมาใช้ได้จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ


บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เพิ่มศักยภาพขยายธุรกิจด้วยการเปิดดำเนินธุรกิจ เพิ่มช่องทางการขยายตัวให้ครอบคลุมทั้งด้านสินค้าและการบริการให้ครบทุกด้าน เพื่อตอบสนองในด้านเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค "5G" มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

HIP CERTIFICATES

บริษัทฯ เอชไอพี โกลบอล จำกัด ผลักดันแนวนโยบายที่แผนการดำเนินงานบริษัทฯ ภายใต้นโยบายคุณภาพ ISO9001:2015

ผลิตภัณฑ์และบริการได้มาตฐาน
ลูกค้า มั่นใจ
บริการ ฉับไว
สินค้าส่งตรงเวลา
จัดเก็บปลอดภัย
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจจำหน่ายกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า "HIP"
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548007695
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-748-1993
เว็บไซต์ www.hipglobal.co.th
HIP Certificates

เพื่อมุ่งเน้นไปสู่ ความเป็นสากล

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ประกอบธุรกิจในการค้าส่งและปลีกสินค้ารักษาความปลอดภัย เช่น Face Scan, Fingerprint, Access Control, CCTV System, Carpark System, Gate System, Security Center , NB-IoT GPS Tracker ที่ครอบคลุมทั้งในด้านของอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแพลตฟอร์มต่างๆ ภายใต้การดำเนินธุรกิจเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยประเทศไทยและมีบทบาทที่มากขึ้น โดยมีทีมวิศวกร ทีมพัฒนาโปรแกรมที่มีประสบการณ์ คอยสนับสนุนด้านระบบความปลอดภัย สร้างโอกาสในการรับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในการสร้างเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพในการนำมาใช้ได้จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

HIP Innovative Intelligent Solutions
ด้วยประสบการณ์ที่มุ่งมั่นพัฒนาและ ริเริ่มเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่

เราพร้อมแล้วที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาให้ครอบคลุม เทคโนโลยีในทุกๆ ด้านผสานรวมเทคโนโลยี AI ขั้นสูงเข้ากับระบบ 5G, IoT, Digital Innovation Platform และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มขอบเขตอย่างต่อเนื่องในการจัดหา Solution ที่ตอบสนองสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงเทคโนโลยี

The 5G Age Securing Your Network

ทำให้ทุกอย่างในการเชื่อมต่อในระบบ Network ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและการควบคุมได้ทันที


Solar Energy Solution

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นวิธีการแก้ปัญหาพลังงานที่ราคาไม่แพง และเป็นพลังงานที่สะอาด ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อน มีแสงแดดตลอดทั้งปี การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

Active Management Solution

Platform การตอบสนอง Real Time ผ่านระบบโครงข่าย วิเคราะห์เหตุการณ์ด้วย AI ทำให้ผู้ดูแลได้รับแจ้งข้อมูลไม่ว่า จะเกี่ยวกับอันตรายด้านความปลอดภัย

Operation Analysis Solution

Platform การนำเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายมาใช้ โดยการจัดเตรียมโมดูลต่างๆ ดำเนินงานช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจ และวิเคราะห์การดำเนินงานผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูล