เกี่ยวกับ เอชไอพี โกลบอล

ปี 2022 01

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอนาคตของอุตสาหกรรม และแนวทางการักษา

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัท โดยการทำ Security Solution ที่ต้องใช้ Software เดียวกันในการบริหารระบบอาคาร พัฒนาให้มีความสามารถมากขึ้น พร้อมทั้งการบริหารจัดการระบบโดยใช้ Application ทดแทนการใช้อุปกรณ์ควบคุมและ Solution มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้หลากหลาย โดยมีการทำ Application และ การทำ Platform ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้เกิดความหลากหลาย เช่น Smart Farm, smart pole,Medical Equipment, Telemedicine เพื่อเพิ่มการแข่งขันและเพิ่มยอดขาย
ปี 2021 02

สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ต่อเนื่องตั้งแต่ไข้วัดนก, โรคซาร์, COVID-19

ที่มีความต่อเนื่องจนสร้างความอ่อนแอด้านเศรษฐกิจ เกิดการชะลอตัวอาจทำให้เกิดกระทบต่อรายได้และผลกำไรของบริษัท บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้ดำเนินนโยบายในการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ผ่านมาตฐานการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (อย.) เพื่อให้โรงพยาบาล หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีทางเลือกในการจัดสรรอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ที่มีการใช้งานในช่วงเวลาเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง ATK ชนิดตรวจโควิดแบบปกติและทั้งชนิดตรวจโควิดได้เร็ว และในปี 2021 คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับรางวัล Top Brand Awards 2021 รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ (Brand) ดีเด่นประจำปี 2021 และ Best Biz & Products Awards 2021 รางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2021 สองรางวัลคุณภาพถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ มีความรู้ความ เชี่ยวชาญ และส่งเสริมการพัฒนาและการคิดค้นในทางสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง
ปี 2020 03

บริษัทฯ เน้นการร่วมมือ การสนับสนุน เพื่อองค์กรและภาครัฐในด้านต่างๆ

พร้อมนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิเช่น
โครงการฝากรถไว้กับตำรวจ ผ่านระบบ HIP NB-IoT GPS TRACKER ในการติดตามเฝ้าระวังรถและพาหนะต่าง ๆ ในการสูญหายและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่
โครงการ ฝากบ้านไว้กับตำรวจ ผ่านระบบ HIP Cloud Security ที่ทำงานได้ครบทั้งระบบ CCTV + ALARM + FIRE ALARM + SMART HOME การป้องกันโจรบุกรุก
โครงการติดตามและเฝ้าระวังเพื่อลดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถสาธารณะ ด้วย Car AI
ปี 2019 04

ก้าวสำคัญของการนำ NB-IoT มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาครัฐและภาคเอกชน

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยี NB-IoT เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ครั้งแรกกับโซลูชั่นส์ NB-IoT GPS TRACKER เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของตำรวจยุค Thailand 4.0 ของ 9 สถานีตำรวจนำร่อง
บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์มาลินี จักรพันธุ์ ในการรับมอบรางวัลแห่งเกียรติยศ AEC BEST PERFECT AWARDS 2019 ในสาขา นักบริหาร และผลิตภัณฑ์ตัวอย่างต้นแบบในการพัฒนา และสร้างความก้าวหน้าให้กับระบบเศรษฐกิจไทยสู่สากล ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ในการดำเนินการธุรกิจไทย
บริษัทฯ ร่วมกับท่าเรือพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ นำเทคโนโลยี HIP NB-IoT GPS TRACKER เข้ามามีส่วนช่วยการควบคุมการเดินเรือ ผ่านมือถือ และติดตามเรือทุกลำด้วย Web Portal ดูย้อนหลัง จุดจอด จุดแวะพัก ได้ทุกเวลา ควบคุมง่ายได้ดั่งใจ
ปี 2018 05

บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายการกระจายสินค้าให้ออกสู่ท้องตลาดมากยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งการรุกออกสู่ต่างประเทศ และได้ทำการค้าการลงทุนร่วมกับประเทศจีนทำให้ทางบริษัทฯ ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ อาทิเช่น THAILAND TOP SME AWARDS 2018, The Excellence in Achievement of World Chinese Youth Entrepreneurs 2018, TOP 10 (INDUSTRY) INNOVATIVE BRANDS IN ASIA เป็นต้น
ในปี 2018 วันที่ 28 เมษายน ทางบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้จัดงาน Thailand NB-IoT Conference และงาน HIP Security Fair ครั้งที่ 7 ที่เป็นงานให้ความรู้ตัวแทนจำหน่าย 5และผู้ที่สนใจ
บริษัทฯ และ AIS กับความร่วมมือครั้งใหม่ในการใช้เทคโนโลยี NB-IoT เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทย
บริษัทฯ ผลักดันเทคโนโลยีโดรนเพื่อนำมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ทางการเกษตร และการใช้งานในหน่วยงานราชการ พร้อมนำเทคโนโลยีโดรนในการนำเสนอออกสู่ต่างประเทศ
ปี 2017 06

บริษัทฯ รุกตลาดระบบรักษาความปลอดภัยมากขึ้น

บริษัทฯ รุกตลาด เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าระบบรักษาความปลอดภัยระดับโลก Intersec 2016 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อขยายตลาดและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สินค้าระบบรักษาความปลอดภัยภายใต้แบรนด์ HIP
ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในตลาดสินค้าระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยได้จัดฝึกอบรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติคุณหลากหลายสาขา อาทิ TOP BRANDS 2017, SECUTECH AWARD OF APPRECIATION 2017, THE WORLD OUTSTANDING YOUNG LEADERS AWARDS 2017, ASIAN FAMOUS BRAND AWARDS 2017, TOP BRAND SECURITY AWARDS 2017, SECURITY AWARDS 2017 เป็นต้น
ปี 2016 07

บริษัทฯ ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยการส่งโฆษณาต่างๆมากขึ้น

บริษัทฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์สินค้าระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น Thailand Industrial Fair , Material Handling & Equipment , Architect เป็นต้น
ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยการส่งโฆษณา VTR ผ่านทางช่อง 3 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่วง IT24 Hrs และ Spot โฆษณาทางวิทยุครอบครัวข่าว 106 FM รายการ IT24 Hrs พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์รายการต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย
บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Biz & Products Awards 2016 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและ เศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อาเซียน รางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2559 ครั้งที่ 3 โดย ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี
บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ THAILAND PRODUCT AWARD 2016
ปี 2015 08

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาและเพิ่มทักษะให้ตัวแทนจำหน่ายมากขึ้น

บริษัทฯ เทรนนิ่งตัวแทนจำหน่าย One Care One Solution Car Park Software เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ระบบ ควบคุมประตูระบบไม้กั้นรถยนต์ กล้องวงจรปิด เป็นต้น
บริษัทฯ ได้รับรางวัล THAILAND LEADER AWARDS จาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในงาน “ร้อยดวงใจ สร้างไทยให้ยั่งยืน” สาขา ผู้นำด้านส่งเสริมและพัฒนาในการทำงานและในการบริหารงานธุรกิจ ภาคเอกชน
ปี 2014 09

บริษัทฯ ปรับรูปแบบการอบรมใหม่เน้นการทำ Workshop

บริษัทฯ เน้นการทำ Workshop ภายใต้โครงการ Special Training เพื่อช่วยให้ ตัวแทนจำหน่ายเข้าใจการทำงานของสินค้า การเชื่อมต่อสินค้าอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงไอซีที ให้เข้าร่วมแสดงสินค้าภายในงาน Aor Por Tor Summit 2014 ซึ่งจัดแสดงสินค้าในหัวเมืองด้านต่าง ๆ จำนวน 4 จังหวัดด้วยกัน อันได้แก่ เชียงใหม่, ระยอง, นครศรีธรรมราช และ อุบลราชธานี
บริษัทฯ เปิดตัว HIP Car Park Software ทำงานควบคู่กับระบบไม้กั้นรถยนต์ เป็นโปรแกรมบันทึกเวลาเข้า-ออก และคำนวนค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ
บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ในการจัดงานแสดงสินค้า Secutech Thailand 2014 และยังเข้าร่วมงาน แสดงสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น Thailand Industrial Fair 2014, LED Expo 2014, BMAM Expo Asia 2014
ปี 2013 10

บริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมให้ตัวแทนจำหน่ายมีความเข้าใจในสินค้าและตลาด

บริษัทฯ สร้าง HIP Security Shop เพื่อตอบรับตลาดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อขยายศักยภาพทางการแข่งขัน ให้เกิดความคล่องตัวในการเข้าถึงสินค้าและทดลองใช้งานสินค้าจริง
บริษัทฯ จัดงาน HIP Innovation & Training ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มุ่งเน้นส่งเสริมให้ ตัวแทนจำหน่ายมีความเข้าใจในสินค้าและตลาด เพื่อให้ตัวแทนช่วยกันขยายตลาดให้เติบโตมากยิ่งขึ้น
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นรายแรกในประเทศไทยในด้านบริษัทอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
ปี 2012 11

บริษัทฯ ขยายธุรกิจเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายภายในประเทศ

ขยายธุรกิจเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายภายในประเทศ พร้อมที่จะ ให้บริการแบบ One Stop Service และวางแผนเพื่อเป็นผู้นำอย่างเต็มรูปแบบ
Mr. Tony Yang ประธานบริษัทฯ ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลการค้าอาเซียน ASEAN COMMERCE AWARD 2012 จากท่านพลเรือเอก จุมพล ปัจจะสานนท์ องคมนตรี ซึ่งจากการได้รับรางวัลดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจแก่ตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างมาก
บริษัทฯ เป็นรายแรกที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรระยะไกล ใช้งานร่วมกับระบบไม้กั้นรถยนต์ Longer Reader จาก PTEC ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
ปี 2011 12

บริษัทฯ กระตุ้นความไว้วางใจในสินค้าและการผลิตที่ได้มาตรฐาน

Mr. Tony Yang ประธานบริษัทฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เพื่อรับพระราชทานเหรียญผู้มีคุณงามความดีต่อสังคม
บริษัทฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย 2554, Thailand Industrial Fair 2011, Manufacturing Expo 2011, Assembly Technology 2011, Secutech Thailand 2011, Thailand Business, Building Maintenance & Asset Management 2011
บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก DEP กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ให้นำเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือไปจัดแสดง ในงาน Thailand Trade Exhibition 2011 ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย และงาน Secutech Vietnam ณ ประเทศเวียดนาม
บริษัทฯ ได้จัดงาน HIP Fair ครั้งที่ 3 เมื่อปี 2011 ได้รับการตอบรับจากผู้แทนจำหน่ายอย่างล้นหลาม ด้วยจำนวนของผู้ร่วมงานอย่างมากมาย
ปี 2010 13

บริษัทฯ ได้นำกำไรผลประกอบการ 1 ปี จำนวนกว่า 10 ล้านบาท มาคืนกำไรให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ได้จัดงาน "HIP SECURITY FAIR 2010" ณ โรงแรม King Park Avenue Bangkok โดยได้รับเกียรติจาก ท่านกร ทัพพะรังสี เป็นประธานเปิดงาน โดยทางบริษัท เซ็นจูรี่มีน (ประเทศไทย) ได้นำกำไรผลประกอบการ 1 ปี จำนวนกว่า 10 ล้านบาท มาคืนกำไรให้กับลูกค้า ซึ่งบรรยากาศในวันงานได้รับเกียรติจากผู้แทนจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาค 100 บริษัท
บริษัทฯ ออกงานแสดงสินค้า Assembly Technology 2010, Building Manufacturing Automation Management 2010
บริษัทฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมกับครอบครัวข่าว 3 และร่วมลงพื้นที่เพื่อบริจาค สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับผู้ประสบอุทกภัย
ปี 2009 14

บริษัทฯ กระตุ้นตลาด ให้ความรู้ และแนวทางในการทำการตลาดในอนาคต

บริษัทฯ กระตุ้นตลาดออกงานแสดงสินค้า Thailand Industrial ณ Bitec บางนา, Boiler and Pressure ณ Impact เมืองทองธานี
บริษัทฯ สร้างหลักสูตรการอบรมขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย สอนพื้นฐานการใช้งาน การติดตั้งเครื่อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การทำงานพิเศษต่าง ๆ ของตัวเครื่องในการใช้งานให้เหมาะกับความต้องการในแบบต่าง ๆ เช่น WIFI, GPRS, Work Code, Web Server, PoE ฯลฯ
มียอดจำหน่ายสูงสุดถึง 70% ในประเทศไทย 50,000 เครื่อง หรือมีผู้ใช้มากถึง 5,000,000 คน และรวมทั้งหมดที่ส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศ 200,000 เครื่อง หรือมีผู้ใช้มากถึง 20,000,000 คนทั่วโลก ที่เลือกใช้สินค้าจากเรา
ปี 2008 15

บริษัทฯ เปิดศูนย์บริการทั่วประเทศ

บริษัทฯ ได้ทำการเปิดศูนย์บริการ HIP Service Center ทั่วประเทศ
มีการเพิ่มประสิทธิภาพอะไหล่สินค้าครบวงจร
เปิดการสอนตัวแทนจำหน่ายให้เข้าใจทั้งในด้านการติดตั้ง การขาย และการซ่อมบำรุง
ปี 2007 16

บริษัทฯ เปิดตัวสินค้า Fingerprint Color Screen Series

เปิดตัวสินค้า Fingerprint Color Screen Series ยืนยันความเป็นผู้นำทางด้าน เครื่อง Finger Scan มีนักข่าวให้ความสนใจเข้ามาทำข่าวอย่างมากมาย อาทิเช่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่น, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์, รายการเทคโนโลยีช่อง ASTV โดยถือเป็นบริษัทแรกที่มีเครื่อง Fingerprint ที่เป็นจอสี และมีการทำงาน แบบ Multimedia ทุกขั้นตอนรวมถึงเทคโนโลยีการทำงานพิเศษอย่างมากมาย เช่น GPRS , WIFI , Web Server ซึ่งตอกย้ำว่าเอชไอพีเป็นผู้นำด้านระบบสินค้าเครื่องสแกนลายนิ้วมืออย่างแท้จริง
ปี 2006 17

บริษัทฯ สนับสนุนการออกงานแสดงสินค้าของตัวแทนจำหน่าย

บริษัทฯ ออกบูธต่างประเทศ ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการส่งออก ประเทศอินเดีย, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
บริษัทฯ สนับสนุนการออกงานแสดงสินค้าของตัวแทนจำหน่ายอย่างมากมาย เช่นงาน Motor Show, Thailand Industrial, Computer Commart, IT Expo ฯลฯ
ขยายการขายออกสู่ต่างประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, พม่า, เนปาล, ปากีสถาน, อินเดีย, ศรีลังกา, เยเมน, ซาอุดิอาระเบีย, แอฟริกาใต้, กานา, เลบานอน, อียิปต์, ฮังการี, สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, แคนาดา และประเทศอื่น ๆ
ปี 2005 18

บริษัทฯ เพิ่มทักษะความรู้กับผู้แทนจำหน่าย และ เปิดตัวสินค้าใหม่

ให้ความมั่นใจในสินค้า HIP ด้วยการรับประกันสินค้า และมีอะไหล่ครบวงจร
บริษัทฯ ออกบูธงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
จัดงานสัมมนา Dealer ณ เอชไอพี สำนักงานใหญ่ ให้ความรู้กับผู้แทนจำหน่าย และ เปิดตัวสินค้าใหม่
ปี 2004 19

บริษัทฯ นำเทคโนโลยีระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือใหม่มาใช้ในไทย

สินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับได้มาตรฐาน และมีคุณภาพเข้างานโปรเจค ทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน มียอดจำหน่ายสูงสุดถึง 10,000 เครื่อง หรือมีผู้ใช้มากถึง 1,000,000 คน ที่เลือกใช้สินค้า
บริษัทฯได้รับคำนิยมจากท่าน กร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการใช้เทคโนโลยี Biometric และระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในประเทศไทย มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกระบวนการทำงาน สามารถเข้ามามีบทบาททำงานแทนมนุษย์ได้ ซึ่งจะช่วยในการประหยัดทรัพยากรบุคคล เพิ่มความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งในด้านการเข้าออกประตูและการตรวจสอบการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการทำงานได้เป็นอย่างดี
ปี 2003 20

บริษัทฯ เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

บริษัทฯ ได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา และเครื่องควบคุมการเข้าออกประตูด้วยลายนิ้วมือ ทั่วประเทศ รวมทั้งมีสถานศึกษา หน่วยงานราชการ และเอกชน ให้ความสนใจในเทคโนโลยีการอ่านลายนิ้วมือ และนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ
ปี 2002 21

สร้างเครื่องหมายการค้าเพื่อสร้างความเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์

สร้างเครื่องหมายการค้าเพื่อสร้างความเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์ในนาม HIP
ร่วมมือในการพัฒนาทางด้านโปรแกรม โดยการพัฒนา SDK เฉพาะด้าน ในการดึงข้อมูล Fingerprint ออกมาเป็น Report ต่าง ๆ
พัฒนาโปรแกรมและเครื่องบันทึกเวลา เสียงไทย เมนูไทย ภาษาไทยครบทั้งระบบเจ้าแรกในประเทศไทย
ออกรุ่น Bio Clocks Series เป็นรายแรกของประเทศไทย และปลุกตลาดด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้องค์กรและบริษัทฯ ทั่วประเทศได้ใช้งาน
ร่วมมือ ร่วมทุน กับโรงงานผู้ผลิตในการขยายฐานสู่ประเทศไทยเป็นรายแรกของประเทศไทย
ปี 2001 22

บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2001

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2001 จากเดิมชื่อบริษัท เซ็นจูรี่ มีน (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด เป็นบริษัทฯ หลัก ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแพลตฟอร์ม
ผลิตและจัดจำหน่าย พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นรายแรก ๆ ในประเทศไทย
นำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ นำเสนอกับทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำนวัตกรรมเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือไปใช้งานในด้านความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในประเทศไทย
บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน CE FCC UL และ LPS
บริษัทฯ ได้รับผ่านการรับรองมาตรฐานการบริการ ISO 9001 : 2000 เป็นบริษัทแรก และแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองทางด้านระบบความปลอดภัย