ฟอร์มระบุอาการแจ้งซ่อม

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการซ่อมสินค้า และตรงตามอาการที่แจ้งซ่อม
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ แผนก Support : 02-748-1993 ต่อ 501 (ติดต่อสอบถาม และติดตามสินค้าแจ้งซ่อม)

ข้อมูลผู้ที่แจ้งซ่อม

ที่อยู่ที่ออกใบกำกับภาษี

สินค้าที่ส่งซ่อม

แนบไฟล์รูปถ่าย (*ถ้ามี)
รูปถ่ายที่ 1.

Small and nice item description

Item Link
รูปถ่ายที่ 2.

Small and nice item description

Item Link

ช่องทางที่ส่งสินค้ามาให้ทาง HIP

ที่อยู่ในการส่งสินค้ากลับ

หมายเลขโทรศัพท์บุคคลที่ทราบอาการเสีย และสะดวกให้ทำการติดต่อสอบถามข้อมูล
ต่อต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
02-748-1993, 02-748-2191
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
74 ซอย สุภาพงษ์ 1 แยก 3-1 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
CONTACT US
HIP GLOBAL เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าความปลอดภัยทุกประเภท
วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลาทำการ : 08.00 น. - 17.30 น.
FACEBOOK : HIPGROUP

© Copyright 2021 | All Rights Reserved by HIP Global.Co.,Ltd.