Image Description หมวดสินค้า Face Al & Face Scan Temperature

แสดงรายการที่ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

  • Face AI Access Control CiF712B
    Model : CiF712B
    • ตรวจจับความร้อนบนใบหน้าได้แม่นยำ จับอุณหภูมิ / ไม่ต้องสัมผัส /วิเคราะห์จากระยะไกล / ลดการปนเปื้อน / จับใบหน้าได้แม้ใส่ Mask คัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันพื้นที่ ครบทุกความสามารถ ลดความเสี่ยง Covid-19 เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมวิเคราะห์ใบหน้าใช้สำหรับคัดกรองผู้คน ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส โดยนำ มาใช้ตรวจวัดผู้ที่สงสัยที่จะเป็นไข้ เพื่อคัดแยกผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิสูงออกจากบุคคลปกติ โดยไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วย ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถคัดกรองผู้ป่วยได้หลายคนพร้อมกัน และให้บริการตรวจวัดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้แยกผู้ป่วยที่มีอาการไช้สูงหรือผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคติดต่อร้ายแรง เช่น Covid-19 ได้ เพื่อแยกผู้ป่วยไปรับการรักษา ในห้องตรวจแยกโรคที่ได้มาตรฐานต่อไป