Image Description หมวดสินค้า Car Park System

แสดงรายการที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4 รายการ

 • ไม้แขนกั้นรถอัตโนมัติ รุ่น CMW1023 , CMW1024 , CMW1026 , CMW1226
  Model : CMW1023 , CMW1024 , CMW1026 , CMW1226
  • • มีฟังก์ชันตั้งเวลาปิดไม้แขนกั้นอัตโนมัติ
   • รองรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์เพื่อสั่งปิดไม้แขนกั้นอัตโนมัติ เมื่อรถขับผ่านเซนเซอร์ไปแล้ว
   • สามารถปลดล็อค Manual ให้ไม้ยกขึ้นกรณีฉุกเฉินหรือไฟฟ้าดับ
   • มอเตอร์มีพัดลมระบายความร้อน ช่วยป้องกันปัญหาความร้อนของมอเตอร์
   • รองรับการเชื่อมต่อ Photo sensor และ Loop Detector เพื่อป้องกันไม้ฟาดรถ (อุปกรณ์เสริม)
   • รองรับการควบคุมด้วยระบบ Access Control ได้แก่ RFID, Face Recognition , LP R , ระบบบริหารลานจอดรถแบบคิดค่าบริการ เป็นต้น
   • รองรับการควบคุมการเปิด-ปิด ได้ทั้งแบบเดินสาย และไร้สาย (รีโมทคอนโทรล)
   • รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณไฟจราจร (สีแดง & สีเขียว) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย (อุปกรณ์เสริม)
 • ไม้กั้นรถอัตโนมัติ รุ่น CMB306XM Series
  Model : CMB306XM Series
  • • รองรับไม้แขนกั้น ความยาวสูงสุด 6 เมตร
   • สามารถปลดล็อค Manual ให้ไม้ยกขึ้นกรณีฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ
   • รองรับการเชื่อมต่อ Photo sensor และ Loop Detector เพื่อป้องกันไม้ฟาดรถ
   • รองรับการควบคุมด้วยระบบ Access Control ได้แก่ RFID, Face Recognition, LPR, ระบบบริหารลานจอดรถแบบคิดค่าบริการ เป็นต้น
   • รองรับการควบคุมการเปิด ปิด ได้ทั้ง แบบเดินสาย และไร้สาย (รีโมทคอนโทรล)
   • มอเตอร์ทนทาน อายุการใช้งานนาน และดูแลรักษาง่าย
   • IP55 สามารถใช้งานกลางแจ้งได้
 • ไม้กั้นรถอัตโนมัติ รุ่น CMW8113 , CMW8116
  Model : CMW8113 , CMW8116
  • • รองรับไม้แขนกั้น ความยาว 4.5- 6 เมตร
   • มีฟังก์ชันตั้งเวลาปิดไม้แขนกั้นอัตโนมัติ
   • รองรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์เพื่อสั่งปิดไม้แขนกั้นอัตโนมัติ เมื่อรถขับผ่านเซนเซอร์ไปแล้ว
   • สามารถปลดล็อค Manual ให้ไม้ยกขึ้นกรณีฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ
   • มอเตอร์มีพัดลมระบายความร้อน ช่วยป้องกันปัญหาความร้อนของมอเตอร์
   • รองรับการเชื่อมต่อ Photo sensor และ Loop Detector เพื่อป้องกันไม้ฟาดรถ (อุปกรณ์เสริม)
   • รองรับการควบคุมด้วยระบบ Access Control ได้แก่ RFID, LPR, Face Recognition, ระบบบริหารลานจอดรถแบบคิดค่าบริการ เป็นต้น
   • รองรับการควบคุมการเปิด-ปิด ได้ทั้งแบบเดินสาย และไร้สาย (รีโมทคอนโทรล)
   • รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณไฟจราจร (สีแดง & สีเขียว) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย (อุปกรณ์เสริม)
 • ไม้กั้นรถอัตโนมัติ ประเภทไม้แขนกั้น Swing Out รุ่น CMW102XS Series
  Model : CMW102XS Series
  • • ไม้แขนกั้นชนิด Swing Out แขนจะดีดตัวออกเมื่อโดนรถชนในทิศทางตรง
   • มีฟังก์ชันตั้งเวลาปิดไม้แขนกั้นอัตโนมัติ
   • รองรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์เพื่อสั่งปิดไม้แขนกั้นอัตโนมัติ เมื่อรถขับผ่านเซนเซอร์ไปแล้ว
   • สามารถปลดล็อค Manual ให้ไม้ยกขึ้นกรณีฉุกเฉินหรือไฟฟ้าดับ
   • มอเตอร์มีพัดลมระบายความร้อน ช่วยป้องกันปัญหาความร้อนของมอเตอร์
   • รองรับการเชื่อมต่อ Photo sensor และ Loop Detector เพื่อป้องกันไม้ฟาดรถ (อุปกรณ์เสริม)
   • รองรับการควบคุมด้วยระบบ Access Control ได้แก่ RFID, Face Recognition , LP R , ระบบบริหารลานจอดรถแบบคิดค่าบริการ เป็นต้น
   • รองรับการควบคุมการเปิด-ปิด ได้ทั้งแบบเดินสาย และไร้สาย (รีโมทคอนโทรล)
   • รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณไฟจราจร (สีแดง & สีเขียว) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย (อุปกรณ์เสริม)