Image Description หมวดสินค้า Camera Thermoscan

แสดงรายการที่ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ

  • Infrared Thermometer Camera CM92H
    Model : CM92H
    • HIP Thermoscan SERIES ที่เป็นนวัตกรรมของ HIP เพื่อนำมาใช้ในการช่วยเหลือในเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาด และเป็นปัญหากับทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้ เต็ม 100% แต่สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการคัดครอง ตรวจจับรั่งสีความร้อนบนร่างกายจับอุณหภูมิ / ไม่ต้องสัมผัส / วิเคราะห์จากระยะไกล / ลดการปนเปื้อน ในรูปแบบของเทคโนโลยี AI รุ่น CM92H ซึ่งพัฒนาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ โดย HIP
  • Infrared Thermometer Camera CM91H
    Model : CM91H
    • ตรวจจับใบหน้าจากเฟรมภาพได้สูงสุด 15 ใบหน้า (ทุกใบหน้าอยู่ในเฟรมภาพพร้อมกัน) ทำการวัดอุณหภูมิเฉพาะบริเวณใบหน้าช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากอุณหภูมิโดยรอบ ช่วยคัดกรองอุณหภูมิของบุคคลที่เดินผ่านได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเดิน มีเสียงเตือนที่ตัวกล้องเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด และแสดงภาพแบบ Real Time จากตัวกล้องได้โดยตรง (ส่งออกภาพด้วยพอร์ต HDMI)