Image Description หมวดสินค้า Automatic Door, Motor Sliding Gate, Folding Gate

แสดงรายการที่ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ

 • Motor Sliding Gate รุ่น CMB212
  Model : CMB212
  • • เหมาะสำหรับประตูขนาดเล็กหรือขนาดกลางมีน้ำหนักไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม
   • อัตราเร็วในการเปิด-ปิด 14 เมตร/นาที
   • ลิมิตสวิตช์ชนิดแม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่งเปิด-ปิด ได้อย่างแม่นยำ
   • มีกุญแจเพื่อปลดล็อคมอเตอร์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ
   • รองรับระบบป้องกันประตูกระแทกชนสิ่งกีดขวาง (โฟโต้เซ็นเซอร์)
   • รองรับการควบคุมด้วยระบบ Access Control
 • Motor Sliding Gate รุ่น CMB208
  Model : CMB208
  • • เหมาะสำหรับประตูขนาดเล็กหรือขนาดกลางมีน้ำหนักไม่เกิน 800 กิโลกรัม
   • อัตราเร็วในการเปิด-ปิด 10 เมตร/นาที
   • ลิมิตสวิตช์ชนิดแม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่งเปิด-ปิด ได้อย่างแม่นยำ
   • มีกุญแจเพื่อปลดล็อคมอเตอร์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ
   • รองรับระบบป้องกันประตูกระแทกชนสิ่งกีดขวาง (โฟโต้เซ็นเซอร์)
   • รองรับการควบคุมด้วยระบบ Access Control
 • Motor Sliding Gate รุ่น CMB230
  Model : CMB230
  • • เหมาะสำหรับประตูขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ น้ำหนักไม่เกิน 3,000 กิโลกรัม
   • ลิมิตสวิตซ์ชนิดแม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่งเปิด-ปิด ได้อย่างแม่นยำ
   • มีกุญแจเพื่อปลดล็อคมอเตอร์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ
   • รองรับระบบป้องกันประตูกระแทกชนสิ่งกีดขวาง (โฟโต้เซ็นเซอร์) 
   • รองรับการควบคุมด้วยระบบ Access Control
   • อัตราเร็วในการเปิด-ปิด 14 เมตร/นาที