hip

Ultrasonic Parking Guidance System

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Ultrasonic Parking Guidance System

เป็นระบบนำทางเพื่อหาที่จอดรถโดยใช้การตรวจจับคลื่นอุลตร้าโซนิค สะดวกในการหาตำแหน่งว่างของที่จอดรถในอาคารไม่ตำเป็นต้องมีคนคอยดูแลจัดหาที่จอดให้กับผู้มาเยือน โดยแจ้งจำนวนที่จอดรถที่เหลือว่าว่างกี่ช่องจอดของแต่ละชั้นและมีสัญญาณไฟนำทางไปสู่ที่จอดรถอย่างแม่นยำ สะดวกสบายลดปัญหาการจราจรติดขัด เพราะต้องมองหาที่จอดรถเองทราบจำนวนช่องจอดที่เหลืออยู่ไม่สร้างความหงุดหงิดเพราะเข้าอาคารแล้วไม่มีที่จอดรถ ช่องจอดทุกช่องแสดงสัญญาณไฟอย่างชัดเจนและแจ้งข้อมูลไปที่นำทางทันทีเมื่อมีการเปลียนแปลงสถานะของช่องจอดรถ ว่างหรือไม่ว่าง เหมาะกับทุกอาคารที่มี อาคารจอดรถ

– ลดปัญหาการจราจรติดขัดในอาคารที่จอดรถ
– สะดวกในการหาที่จอดรถในอาคาร
– ไม่มีปัญหาการ ขับรถวนหาที่จอดรถในตัวอาคาร
– แสดงจำนวนช่องจอดรถที่มีอย่างแน่นอน และอัพเดททันที ที่มีการเปลียนแปลงสถานะของช่องจอดรถ
– ไม่สับสนกับช่องจอดเพราะมีสัญญาณไฟแสดงสถานะที่ช่องจอดทุกที่
– สร้างภาพลักษณ์ให้กับสถานที่
– ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ดูแลบริหารที่จอด

สั่งซื้อ l Order
close slider