hip

ระบบนำทางที่จอดรถอัจฉริยะ Ultrasonic Parking Guidance System

Parking-System

ระบบนำทางที่จอดรถอัจฉริยะ Ultrasonic Parking Guidance System อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ ได้ทราบถึงจำนวนและตำแหน่งจอดรถที่ว่างในลานจอดรถ ทำให้ผู้ขับขี่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะจอดรถในชั้นหรือโซนใด โดยที่ระบบจะมีตัว SENSOR ติดตั้งบริเวณเหนือช่องจอดรถ หากว่างอยู่ Sensor ก็จะแสดงที่จอดรถว่างเป็นไฟสีเขียว แต่เมื่อมีรถจอดใตำแหน่งนั้นแล้ว สำญญาณไฟสีเขียวจะดับลง ทั้งนี้ข้อมูล จากช่องจอดรถที่แสดงตำแหน่งว่างถูกส่งไปยังระบบส่วนกลาง เพื่อแสดงผลไปยังป้ายในลานจอดรถว่าชั้นหรือโซนใดที่ยังมีพื้นที่ในการจอดรถ

ประโยชน์ที่ได้รับ ในส่วนของเจ้าของสถานที่
– ช่องจอดรถถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
– ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเจ้าของสถานที่
– นำข้อมูลทางสถิติไปช่วยในการบริหารจัดการ
– ช่วยลดปัญหาสภาพการจราจรภายในและภายนอกอาคาร

ในส่วนของลูกค้าที่มาใช้บริการ
– ประหยัดน้ำมัน
– ประหยัดเวลาในการหาที่จอดรถ
– สะดวกสบายในการหาที่จอดรถ
– มีเวลาในการทำธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น

Carparking01
สั่งซื้อ l Order
close slider