hip

คุณโทนี่ หยาง เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รองผู้บัญชาการ

เนื่องในวาระโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้ถือโอกาสนี้เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อำนวยพร ความสุข และความปรารถนาดี และให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสุขภาพที่แข็งแรง

Add comment

สั่งซื้อ l Order
close slider