hip

Motor Sliding Gate

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

http://hipglobal.co.th/images/floding-gate/CMP-CANII.jpgMotor Sliding gate CMP-CANII(AC) / CMP-CANI(DC)
ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติแบบ Automatic

สามารถใช้ Remote สั่งเปิดปิดประตูได้
รองรับน้ำหนักประตูถึง 1,800 กก. ทำงานเงียบ
สามารถต่อระบบ Sensor ป้องกันประตูหนีบ

http://hipglobal.co.th/images/floding-gate/CMP-W202A.jpgMotor Sliding gate CMP-W202A
ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติแบบ Automatic
สามารถใช้ Remote สั่งเปิดปิดประตูได้
รองรับน้ำหนักประตูถึง 1,800 กก. ทำงานเงียบ
สามารถต่อระบบ Sensor ป้องกันประตูหนีบ

http://hipglobal.co.th/images/floding-gate/CMP-W202.jpgMotor Sliding Gate CMP-W202
ระบบจัดการการเข้าออกที่จอดรถ

ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติแบบ Automatic
สามารถใช้ Remote สั่งเปิดปิดประตูได้
รองรับน้ำหนักประตูถึง 1,800 กก.

Motor Sliding gate CMB208
เหมาะสำหรับประตูขนาดเล็กหรือขนาดกลางมีน้ำหนักไม่เกิน 800 กิโลกรัม

อัตราเร็วในการเปิด – ปิด 10 เมตร/นาที
ลิมิตสวิตซ์ชนิดแม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่งเปิด-ปิด ได้อย่างแม่นยำ
มีุกญแจเพื่อปลดล็อคมอเตอร์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ

Motor Sliding gate CMB212
เหมาะสำหรับประตูขนาดเล็กหรือขนาดกลางมีน้ำหนักไม่เกิน 1200 กิโลกรัม
อัตราเร็วในการเปิด – ปิด 14 เมตร/นาที
ลิมิตสวิตซ์ชนิดแม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่งเปิด-ปิด ได้อย่างแม่นยำ
มีุกญแจเพื่อปลดล็อคมอเตอร์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ

สั่งซื้อ l Order
close slider