hip

Motor Sliding gate CMB208

– เหมาะสำหรับประตูขนาดเล็กหรือขนาดกลางมีน้ำหนักไม่เกิน 800 กิโลกรัม
– อัตราเร็วในการเปิด – ปิด 10 เมตร/นาที
– ลิมิตสวิตซ์ชนิดแม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่งเปิด-ปิด ได้อย่างแม่นยำ
– มีุกญแจเพื่อปลดล็อคมอเตอร์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ
– รองรับระบบป้องกันประตูกระแทกชนสิ่งกีดขวาง (โฟโต้เซ็นเซอร์)
– รองรับการควบคุมด้วยระบบ Access Control

สั่งซื้อ l Order
close slider