เทคโนโลยีการทำงานของเครื่อง X-Ray Generator

เทคโนโลยีการทำงานของเครื่อง X-Ray Generator


ประวัติ X-Ray
ประวัติการค้นพบเอ็กซเรย์


ผู้ที่ค้นพบเอ็กซเรย์เป็นคนแรก คือ นักฟิสิกซ์ขาวเยอรมัน ชื่อวิลเฮม คอนราด เรินท์เก้น (Wilhelm Conrad Roentgen) การพบนี้เกิดขึ้นในตอนเย็นของวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.1895 ภายในห้องทดลอง ณ มหาวิทยาลัยวู๊ชบรุค (Wurzburg) ประเทศเยอรมัน เรินท์เก้นได้พบเอ็กซเรย์โดยบังเอิญ คือ ขณะที่เขากำลังทำการทดลอง ทำให้กระดาษแข็งที่ฉาบด้วย แบเรี่ยมปลาติโนไซยาไนด์ (Barium Platinocyanide) เกิดเรืองแสง (Fluoresec) ขึ้น ระยะไกลที่สุดที่ยังมีการเรืองแสงบนกระดาษแข็ง คือ 120 เซนติเมตร ในขณะเดียวกัน เขาสังเกตเห็นอีกว่า ตัวอักษร A ที่ทาด้วยแบเรี่ยมปลาติโนไซยาไนด์ อยู่ห่างออกไปเกือบสิบ ฟุตเกิดเรืองแสงขึ้นด้วยทั้ง ๆ ที่ไม่อยู่ ในระยะของ Cathode Rays เรินท์เก้นจึงคิดว่า เขาได้ค้นพบรังสีชนิดใหม่ขึ้นแล้ว และให้ชื่อว่า "X-Rays" และเขา ได้ใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์ต่อมา ทำ การสังเกตถึงการทะลุทะลวง(Penetration) ของเอ็กซเรย์ผ่านกระดาษผ่านโลหะ และแม้กระทั่งผ่านเนื้อหนังของคนและเขาได้ถ่ายภาพรังสี ของมือของภรรยาเขาไว้ด้วย ในที่สุดเขาจึงประกาษให้โลกได้รู้ว่า เขาได้ต้นพบเอ๊กซเรย์เป็นคนแรก

ความสามารถในการตรวจจับด้วยเครื่อง X-Ray
เครื่อง X-Ray Generator เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับ สองทะลุผ่านกระเป๋า หีบห่อ หรือ พัสดุ เพื่อตรวจสอบว่า มีวัตถุใดอยู่ภายใน เพื่อป้องกันบุคคลนำวัตถุไม่พึงประสงค์ เช่น อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพย์ติด เข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณควบคุม และเป็นระบบที่นำเครื่อง X-Ray Generatorมาต่อร่วมกับระบบสายพานขนส่งเพื่อนำกระเป๋าหรือพัสดุเข้าเครื่อง แบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ระบบนี้มีข้อดีเห็นได้ชัดคือ มีความรวดเร็วสูง สามารถ ตรวจสอบกระเป๋าได้เป็นจำนวนมาก


ภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้าย

ก่อการร้ายโดยการขับรถพุ่งชนฝูงชนวันชาติฝรั่งเศษ มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 70 ศพ


ทำไมต้องตรวจ X-Ray?


เพื่อตรวจหาวัตถุต้องสงสัย โดยจะเป็นการตรวจโดยใช้สายตาเจ้าหน้าที่กันแบบชิ้นต่อชิ้น ซึ่งหลักการของเครื่อง X-Ray ไม่มีอะไรซับซ้อน ตัวเครื่องจะตรวจหาวัตถุ 3 ประเภท และแบ่งเป็นสีเพื่อแสดงบนหน้าจอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย โดย 3 ประเภท นั้นคือ
- วัตถุอินทรีย์ (Organic)
- วัตถุอนินทรีย์ (Inorgnic)
- โลหะ (metal)

ซึ่งสิ่งสำคัญของการ X-Ray ไม่ใช่โลหะ : อย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่เป็นวัตถุอินทรีย์ (Organic) ซึ่งมักเป็นส่วนผสมสำคัญของวัตถุอันตรายและหน้าจอแสดงวัตถุอินทรีย์ (Inorganic) ด้วยสีส้มเสมอ

เอ็กซเรย์ คือ รังสี หรือแสงชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถมองเห็น ได้ด้วยตาเปล่า เช่น เดียวกับแสงสว่างธรรมดา เอ็กซ์เลย์นี้มีลักษณะเป็นทั้งคลื่นและอนุภาค ของแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงคลื่นสั่นมาก ความยาวช่วงคลื่นตั้งแต่ 0.04-1000 อังลตรอม (Angstrom) (อังสตรอม คือ หน่วยวัด ความยาวช่องคลื่น 1 อังสตรอม (A) เท่ากับ10-7 เซนติเมตร) หรือ อยู่ระหว่างรังสีแกมม่า กับรังสีอุตร้าไวโอเล็ต คุณสมบัติของเอ็กซเรย์คล้ายคลึงกับแสงสว่างธรรมดา เป็นส่วนใหญ่ แต่คุณสมบัติพิเศษ คือมีอำนาจทะลุทะลวงผ่านวัตถุต่าง ๆ ได้มากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับความแน่นทึบ และน้ำหนักอะตอมของ วัตถุที่ผ่าน อีกด้วย

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com