HIP ผลิตและจัดจำหน่าย สแกนลายนิ้วมือ fingerprint เครื่องสแกนลายนิ้วมือ finger scan เครื่องสแกนใบหน้า face scan กล้องวงจรปิด cctv cameras ไม้กั้นรถ แขนกั้นรถยนต์ carpark ระบบไม้กั้นรถยนต์ครบวงจร car parking ระบบนาฬิกายาม guard tour patrol กล้องวงจรปิดไอพี ip camera ประตูเลื่อนเปิดปิดอัตโนมัติ folding gate ประตูมุนสามขา turnstile ระบบประตูโรงแรมอัจฉริยะ ระบบควบคุมประตูคุณภาพ access control เครื่องบันทึกภาพกล้องวลจรปิด nvr dvr และสินค้าระบบควาปมลอดภัยครบวงจร All Security System มีสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย สินค้าคุณภาพ งานคุณภาพ บริการเป็นเลิศ ลูกค้าประทับใจ ต้อง HIP - เทคโนโลยีการทำงานของเครื่อง Walkthrough
Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เทคโนโลยีการทำงานของเครื่อง Walkthrough

เทคโนโลยีการทำงานของเครื่อง Walkthrough

ปัจจุบันการก่อวินาศกรรมเป็นภัยร้ายที่น่ากลัว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก สถานที่ๆ มีความเสี่ยงในการเป็นเป้าหมายและล่อแหลมในการก่อวินาศกรรมได้แก่ สนามบินศาล เรือนจำ คลังอาวุธ ธนาคาร สถานทูต รัฐสภา หน่วยงานราชการ โรงไฟฟ้า คลังน้ำมัน สถานีสื่อสาร หรือแม้แต่อาคารสูงทั่วไปๆ ไปก็อยู่ในข่ายที่มีโอกาสเสี่ยงสูงเช่นกัน ดั้งนั้นในสถานที่ดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นพิเศษสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในการก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นวัตถุระเบิดอาวุธมึด ปืน สิ่งของแหลมคม จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ หากเกิดกับหน่วยงานอาคารสถานที่ของท่านแล้ว อาจสร้างความเสียหายทั้งด้านชีวิตและ ทรัพย์สินรวมไปถึงชื่อเสียงตามไปด้วย


อุปกรณ์ที่ใช้ทางด้านตรวจวัตถุโลหะต่าง ๆ เราเรียกชื่อว่า "Walkthrough Metal Detection"
เหมาะกับการใช้งานตามสถานที่หลากหลาย อย่างเช่น สถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ทางเข้าโรงแรม ทางเข้าห้างสรรพสินค้า
ศาล โรงงาน สนามบิน โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตกระแสไฟฟ้า พื้นที่วิจัยทางการแพทย์ พื้นที่ทหารและสถานที่สาธารณะที่มีคนเข้าออกจำนวนมาก
กิจกรรมคอนเสิร์ต สนามกีฬาผุตบอล สนามมวยสนามการแข่งขันต่าง ๆ สถานบันเทิง เป็นต้นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของเครื่อง Walkthrough
ระบการทำงานของเครื่อง Walkthrough คือใช้ Electro-Magnetic Induction ที่เกิดจาก Chip Crystal3.5-4.95Mผ่านอุปกรณ์แบ่งความถี่แปลเป็น Sine Wave ขนาด 7.6K ผ่าน Chip Transistor กับ Coil ขยายสัญญาณกับกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นจึงกระจายสัญญาณ Electro-Magnetic induction ออกมาและมี Coil สำหรับรับสัญญาณหลังจากส่งรับสัญญาณเสร็จ ตัว Control จะเทียบระดับสัญญาณที่ได้รับมา กับความถี่สัญญาณมาตรฐานของเครื่อง ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลง ตัว CPU จะส่งสัญญาณในเครื่องทำการ scan ภายใน 280MS เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของโลหะและทำการแสดงผลการตรวจระบบ Walkthrough Metal Detection ของ HIP สามารถตั้งค่าตามระดับความปลอดภัยที่ลูกค้าต้องการเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์โลหะตามขนาดของวัตถุหรือ ประเภทโลหะตามความเหมาะสม เมื่อตรวจจับโลหะที่ตรงกับขอบเขตทีกำหนดไว้ เครื่องก็จะมีสัญญาเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาพร้อมมีไฟขึ้น แสดงใน โซน ที่ตรวจจับโลหะ สะดวกให้ผู้ใช้งานตรวจหาวัสดุที่น่าสงสัยได้รวดเร็วและป้องกันบุคคลที่เดินผ่านนำอุปกรณ์โลหะเข้าออกสถานที่ ที่กำหนดไว้ สามารถตรวจจับ อุปกรณ์ขนาดเล็กถึงขนาดเหรียญได้ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและทำงานด้วยความเสถียรระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับการใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย กำหนด ค่าไม่ยุ่งยาก ปัจจุบันมี IP65 ที่สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการโดนละอองน้ำหรือละอองฝนได้


ติดตั้งง่ายใช้เวลาไม่ถึง 20 นาที โดยประกอบบอร์ดประตูด้านซ้ายและด้านขวาเข้ากับเครื่องควบคุม และจับตั้งขึ้นก็พร้อมใช้งานทันที่


ความจำเป็นในการใช้เครื่อง Walkthrough

ตามมาตรฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มีสนามแม่เหล็กอย่างเช่น เสาส่งสัญญาณต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว มือถือที่ใช้ทุกวันเสาไฟฟ้า Microwave เป็นต้น เทียบกับสินค้าประเภทนี้ดังกล่าว เครื่อง Walkthrough Metal Detection มีผลทางด้านนี้น้อยกว่าทุกรายการที่เห็นเพราะ ระบบนี้ทำงานด้วยเทคนิคใช้แม่เหล็กไฟฟ้าอ่อนเป็นระบบ Detect ผลกระทบน้อยกว่ามือถือที่ใช้อยู่ทุกวัน

การตรวจจับอุปกรณ์โลหะที่ช่อนสามารถตรวจจับในตัวบุคคล อย่างเช่นอาวุธปืน มีดเป็นต้น หรืออาจเป็นชิ้นส่วนที่ประกอบด้วยธาตุโลหะ ที่สามารถ ดัดแปลงเป็นอาวุธด้วยหรือรวมไปถึงการแอบนำชิ้นส่วนหรือวัสดุที่มีค่าออกจากพื้นที่หวงห้ามได้ การติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวมีผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อม โจรผู้ร้ายหรือผู้ไม่หวังดีจะแกรงกลัวต่อมาตรการการรักษษความปลอดภัยในหน่วยงาน ไม่กล้าที่จะลงมือหรือก่อเหตุได้ เนื่องจากส่งผลทางจิดวิทยาต่อผู้ไม่ประสงค์ดีได้

สถานที่ที่เหมาะสำหรับการใช้เครื่อง Walktrought
สถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวจุดสำคัญ ๆ สถานที่ไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน โรงแรมที่มีนักท่องเทียวชาวต่างชาติพักอาศัย สนามกีฬา Hall สำหรับจัดคอนเสิร์ต ห้างสรรพสินค้า

Solution A
อปุกรณ์ที่นิยมใช้ร่วมกับประตูตรวจโลหะ เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยเต็มระบบ
1. อุปกรณ์ CCTV จะตรวจภาพบุคคลที่เดินผ่านและมีเสียงการแจ้งเตือน เพื่อบันทึกภาพ เพิ่มช่องทางตรวจหาผู้สงสัยย้อนหลังได้ง่าย
2. Hand Held Metal Detecrot กรณีคนเดินผ่านประตูตรวจจับโลหะและเกิดเสียงแจ้งเตือน ขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องมือ Scan ที่ตัวบุุลอีกรอบหนึ่งอย่างรายละเอียด
โดยประตูตรวจจับโลหะ Walkthrough เพื่อตรวจจับบุคคลเดินผ่านที่เกิด การแจ้งเตือน

Solution B
อุปกรณ์ที่นิยมใช้ร่วมกับประตูตรวจจับโลหะ เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยเต็มระบบ
1. X-RAY ให้ผู้เดินผ่านเอาของที่ติดตามตัวเข้าเครื่อง X-Ray เพื่อตรAlarm ขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องมือ
Scan ที่ตัวบุคคลอีกรอบหนึ่งอย่างรายละเอียด

โดยประตูตรวจจับโลหะ Walkthrough เพื่อตรวจจับบุคคเดินผ่านที่เกิด การแจ้งเตือน

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com