เทคโนโลยีการทำงานของเครื่อง Walkthrough

เทคโนโลยีการทำงานของเครื่อง Walkthrough

ปัจจุบันการก่อวินาศกรรมเป็นภัยร้ายที่น่ากลัว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก สถานที่ๆ มีความเสี่ยงในการเป็นเป้าหมายและล่อแหลมในการก่อวินาศกรรมได้แก่ สนามบินศาล เรือนจำ คลังอาวุธ ธนาคาร สถานทูต รัฐสภา หน่วยงานราชการ โรงไฟฟ้า คลังน้ำมัน สถานีสื่อสาร หรือแม้แต่อาคารสูงทั่วไปๆ ไปก็อยู่ในข่ายที่มีโอกาสเสี่ยงสูงเช่นกัน ดั้งนั้นในสถานที่ดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นพิเศษสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในการก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นวัตถุระเบิดอาวุธมึด ปืน สิ่งของแหลมคม จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ หากเกิดกับหน่วยงานอาคารสถานที่ของท่านแล้ว อาจสร้างความเสียหายทั้งด้านชีวิตและ ทรัพย์สินรวมไปถึงชื่อเสียงตามไปด้วย


อุปกรณ์ที่ใช้ทางด้านตรวจวัตถุโลหะต่าง ๆ เราเรียกชื่อว่า "Walkthrough Metal Detection"
เหมาะกับการใช้งานตามสถานที่หลากหลาย อย่างเช่น สถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ทางเข้าโรงแรม ทางเข้าห้างสรรพสินค้า
ศาล โรงงาน สนามบิน โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตกระแสไฟฟ้า พื้นที่วิจัยทางการแพทย์ พื้นที่ทหารและสถานที่สาธารณะที่มีคนเข้าออกจำนวนมาก
กิจกรรมคอนเสิร์ต สนามกีฬาผุตบอล สนามมวยสนามการแข่งขันต่าง ๆ สถานบันเทิง เป็นต้นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของเครื่อง Walkthrough
ระบการทำงานของเครื่อง Walkthrough คือใช้ Electro-Magnetic Induction ที่เกิดจาก Chip Crystal3.5-4.95Mผ่านอุปกรณ์แบ่งความถี่แปลเป็น Sine Wave ขนาด 7.6K ผ่าน Chip Transistor กับ Coil ขยายสัญญาณกับกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นจึงกระจายสัญญาณ Electro-Magnetic induction ออกมาและมี Coil สำหรับรับสัญญาณหลังจากส่งรับสัญญาณเสร็จ ตัว Control จะเทียบระดับสัญญาณที่ได้รับมา กับความถี่สัญญาณมาตรฐานของเครื่อง ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลง ตัว CPU จะส่งสัญญาณในเครื่องทำการ scan ภายใน 280MS เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของโลหะและทำการแสดงผลการตรวจระบบ Walkthrough Metal Detection ของ HIP สามารถตั้งค่าตามระดับความปลอดภัยที่ลูกค้าต้องการเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์โลหะตามขนาดของวัตถุหรือ ประเภทโลหะตามความเหมาะสม เมื่อตรวจจับโลหะที่ตรงกับขอบเขตทีกำหนดไว้ เครื่องก็จะมีสัญญาเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาพร้อมมีไฟขึ้น แสดงใน โซน ที่ตรวจจับโลหะ สะดวกให้ผู้ใช้งานตรวจหาวัสดุที่น่าสงสัยได้รวดเร็วและป้องกันบุคคลที่เดินผ่านนำอุปกรณ์โลหะเข้าออกสถานที่ ที่กำหนดไว้ สามารถตรวจจับ อุปกรณ์ขนาดเล็กถึงขนาดเหรียญได้ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและทำงานด้วยความเสถียรระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับการใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย กำหนด ค่าไม่ยุ่งยาก ปัจจุบันมี IP65 ที่สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการโดนละอองน้ำหรือละอองฝนได้


ติดตั้งง่ายใช้เวลาไม่ถึง 20 นาที โดยประกอบบอร์ดประตูด้านซ้ายและด้านขวาเข้ากับเครื่องควบคุม และจับตั้งขึ้นก็พร้อมใช้งานทันที่


ความจำเป็นในการใช้เครื่อง Walkthrough

ตามมาตรฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มีสนามแม่เหล็กอย่างเช่น เสาส่งสัญญาณต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว มือถือที่ใช้ทุกวันเสาไฟฟ้า Microwave เป็นต้น เทียบกับสินค้าประเภทนี้ดังกล่าว เครื่อง Walkthrough Metal Detection มีผลทางด้านนี้น้อยกว่าทุกรายการที่เห็นเพราะ ระบบนี้ทำงานด้วยเทคนิคใช้แม่เหล็กไฟฟ้าอ่อนเป็นระบบ Detect ผลกระทบน้อยกว่ามือถือที่ใช้อยู่ทุกวัน

การตรวจจับอุปกรณ์โลหะที่ช่อนสามารถตรวจจับในตัวบุคคล อย่างเช่นอาวุธปืน มีดเป็นต้น หรืออาจเป็นชิ้นส่วนที่ประกอบด้วยธาตุโลหะ ที่สามารถ ดัดแปลงเป็นอาวุธด้วยหรือรวมไปถึงการแอบนำชิ้นส่วนหรือวัสดุที่มีค่าออกจากพื้นที่หวงห้ามได้ การติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวมีผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อม โจรผู้ร้ายหรือผู้ไม่หวังดีจะแกรงกลัวต่อมาตรการการรักษษความปลอดภัยในหน่วยงาน ไม่กล้าที่จะลงมือหรือก่อเหตุได้ เนื่องจากส่งผลทางจิดวิทยาต่อผู้ไม่ประสงค์ดีได้

สถานที่ที่เหมาะสำหรับการใช้เครื่อง Walktrought
สถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวจุดสำคัญ ๆ สถานที่ไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน โรงแรมที่มีนักท่องเทียวชาวต่างชาติพักอาศัย สนามกีฬา Hall สำหรับจัดคอนเสิร์ต ห้างสรรพสินค้า

Solution A
อปุกรณ์ที่นิยมใช้ร่วมกับประตูตรวจโลหะ เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยเต็มระบบ
1. อุปกรณ์ CCTV จะตรวจภาพบุคคลที่เดินผ่านและมีเสียงการแจ้งเตือน เพื่อบันทึกภาพ เพิ่มช่องทางตรวจหาผู้สงสัยย้อนหลังได้ง่าย
2. Hand Held Metal Detecrot กรณีคนเดินผ่านประตูตรวจจับโลหะและเกิดเสียงแจ้งเตือน ขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องมือ Scan ที่ตัวบุุลอีกรอบหนึ่งอย่างรายละเอียด
โดยประตูตรวจจับโลหะ Walkthrough เพื่อตรวจจับบุคคลเดินผ่านที่เกิด การแจ้งเตือน

Solution B
อุปกรณ์ที่นิยมใช้ร่วมกับประตูตรวจจับโลหะ เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยเต็มระบบ
1. X-RAY ให้ผู้เดินผ่านเอาของที่ติดตามตัวเข้าเครื่อง X-Ray เพื่อตรAlarm ขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องมือ
Scan ที่ตัวบุคคลอีกรอบหนึ่งอย่างรายละเอียด

โดยประตูตรวจจับโลหะ Walkthrough เพื่อตรวจจับบุคคเดินผ่านที่เกิด การแจ้งเตือน

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com