Drone

เป็นโดรนที่ได้รับการออกแบบผลิตสำหรับงานเกษตรโดยเฉพาะ ฉีดพ่นยาได้เนื่อง ระบบควบคุมการปิดอัตโนมัติด้วย GPS ใช้ระบบ Cloud บันทึกข้อมูล เก็บ Record ทำงานได้วันละ 80 ไร่ ขนาดตัวลำตามกฏหมายบังคับ บรรจุ 10 ลิตร หนักรวม <25 กิโล มีระบบป้องกันการชนและแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้วัตถุ 20CM ความผิดพลาดการทำงานน้อยกว่า 5% ควบคุมได้ทั้งรีโหมดคอนโทรนและผ่าน Application เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com