Process การตรวจวัดสารระเบิด

Process การตรวจวัดสารระเบิด


เป็นวิธีที่มีความไวในการตรวจวัดสารระเบิด โดยการวัดสารอินทรีย์ที่จับกุมอิเล็กตรอนที่เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางฟ้าโดยใช้สารกัมมันตภาพรังสี ที่มีน้อยมากในช่องปฏิกิริยา จากการปะทะกับอนุภาคเบต้า (Beta) ก๊าซจะเปลี่ยนรูปเป็นไอออนบวก (สารเสพติด) ไอออนลบ (สารประกอบวัตถุระเบิด)

Process การใช้งานเครื่องที่ถูกต้อง
นำกระดาษเก็บสารตัวอย่างไปถูกับวัตถุหรือบุคคลต้องสงสัย นำมาเสียบชอง แล้วกดปุ่ม จากนั้นเครื่องจะทำการวิเคราะห์
ว่าสารที่นำมาตรวจสอบตรงกับสาร


ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com