Guard Tour System

Guard Tour System

Guard Tour System กับระบบ GPRS Petrol หรือ ในชื่อภาษาไทยเรียก นาฬิกายาม มีความหมายเดียวกันทั้งหมด

Guard Tour เป็นระบบควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเดินทางตรวจตรายังตำแหน่งหรือพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้ถูกกำหนดไว้ และสามารถบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ได้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน เช่น สามารถระบุตัวเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ระบุตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ รวมไปถึงสามารถระบุเหตุการณ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างครบครัน


GPRS มาจากคำว่า General Packet Radio หมายถึง การส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกแบ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ ซึ่งมีความสามารถในการส่งผ่านข้อมูลโครงข่ายได้ดีกว่าแบบเดิม และยังช่วยเพิ่มอัตราการส่งข้อมูลสูงขึ้น


คุณสมบัติเด่นหลัก ๆ ของระบบ GPRS
การโอนถ่ายข้อมูลที่มีความสามารถในการ รับ-ส่ง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้สูงถึง 9 - 40 kbps ซึ่งจะทำให้สามารถรับ - ส่งข้อมูลที่เป็น VDO Mailหรือ ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมรวมถึงการ Download / Upload ได้ง่ายขึ้น


ประโยชน์ของ Guard Tour
- ลดปัญหาการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือหลับยาม
- โปรแกรมสามารถกำหนดตัวเจ้าหน้าที่สำหรับการตรวจเช็คได้
- สะดวกในการตรวจเช็คข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- สามารถระบุตัวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้
- สามารถระบุเวลาที่เข้าตรวจเช็คจุดหรือพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
- สามารถระบุและบันทึกในกรณีของการเหตุการณ์ไม่ปกติ
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานเทคโนโลยีกับการทำงานของ Guard Tour
Guard Tour ในปัจจุบันได้นำระบบ GPRS เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานซึ่งจะทำให้ทราบตำแหน่งของผู้ใช้งานได้ในทันทีแบบReal Time โดยการแสดงผลภาพจะเชื่อมต่อกับแผนที่ Google Map เป็นมาตรฐานสากล หรือหากจะกำหนด Map เองก็สามารถทำได้Guard Tour มีน้ำหนักเบา พกพาสะดวก จับถนัดมือ ใช้งานง่ายและป้งกันการกระแทก แม้จะทำตกพื้นก็สามารถใช้งานได้ และป้องกันน้ำ เปียกฝนก็สามารถใช้งานได้ปกติการใช้งานเครื่อง Gurad Tour ก็ใช้งานได้ง่าย ๆ โดยการนำเครื่อง Guard Tour ไปใกล้ ๆ จุดตรวจในระยะประชิต ตัวเครื่อง Guand Tour ก็จะบันทึกเวลาในการเข้าตรวจ บันทึกผู้ใช้งาน หรือ จะแจ้งเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้อีกด้วยขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com