HIP ผลิตและจัดจำหน่าย สแกนลายนิ้วมือ fingerprint เครื่องสแกนลายนิ้วมือ finger scan เครื่องสแกนใบหน้า face scan กล้องวงจรปิด cctv cameras ไม้กั้นรถ แขนกั้นรถยนต์ carpark ระบบไม้กั้นรถยนต์ครบวงจร car parking ระบบนาฬิกายาม guard tour patrol กล้องวงจรปิดไอพี ip camera ประตูเลื่อนเปิดปิดอัตโนมัติ folding gate ประตูมุนสามขา turnstile ระบบประตูโรงแรมอัจฉริยะ ระบบควบคุมประตูคุณภาพ access control เครื่องบันทึกภาพกล้องวลจรปิด nvr dvr และสินค้าระบบควาปมลอดภัยครบวงจร All Security System มีสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย สินค้าคุณภาพ งานคุณภาพ บริการเป็นเลิศ ลูกค้าประทับใจ ต้อง HIP - การแนะนำระบบเบื้องต้น Comprehesive security management platform of sage campus
Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การแนะนำระบบเบื้องต้น Comprehesive security management platform of sage campus

การแนะนำระบบเบื้องต้น Comprehesive security management platform of sage campus


ปัญหาเรื่องการลักขโมย การใช้ความรุนแรง และอาชญากรรมเป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยครั้งในรั้วมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อสร้างบรรยากาศในการศึกษา และรับประกันในเรืองของความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลกรทางการศึกษา AEBELL ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างครอบคลุมภายใต้รั้วมหาวิทยาลัยจึงได้ถือกำเนิดขึ้น ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน รูปแบบของการรักษาความปลอดภัยในแต่ละสถานที่จึงแตกต่างกันออกไป แต่ด้วยความยืดหยุ่นทางเครือข่ายจึงทำให้ AEBELLสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างลงตัว

AEBELL เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความปลอดภัยที่มีความยืดหยุ่นสูงและมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบดูแล AEBELL มีระบบการจัดการความปลอดภัยที่สมบูรณ์และสามารถเชื่อถือได้ นอกจาก AEBELL จะสามารถตรวจสอบดูแลความปลอดภัยภายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถใช้ในการป้องกันการเกิดอุบัตเหตุการจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถเป็นศุนย์กลางการสั่งคำสั่งต่าง ๆ ได้อีกด้วยด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะทำให้การตัดสินใจและการออกคำสั่งต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง


การใช้งาน
การใช้งานในด้านของการรักษาความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในชั้นอนุบาลกล้องถูกติดตั้งที่ทางเข้า ห้องเรียน รั้ว พื้นที่กลางแจ้ง และติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยอินฟราเรดที่เมื่อตรวจจับได้จะตอบสนองโดยการแสดงผลขึ้นมาทันที่ที่จอแสดงผง และยังส่งสัญญาณไปยัง ระบบไฟ สัญยาณเตือนภัยและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อการแสดงผลกล้องที่สามารถควบคุมจากระยะไกล และ ระบบ GPS ถูกติดตั้งบนรถเพื่อลบันทึกและติดตามสถานที่ของรถโรงเรียน ความเร็วของรถสภาพภายในตัวรถรวมถึงการขึ้น - ลงของเด็กนักเรียน ซึ่งสามารถแสดงภาพให้ผู้ปกครองได้ติดตามเหตุการณ์ภายในห้องเรียนและสถานที่ต่างๆให้ผู้ปกครองคอยติดตาม และดูแลนักเรียนได้ตลอดเวลาผ่านทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ


การใช้งานในด้านของการรักษาความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในชั้นประถมและมัธยม
ในการใช้งานกับเด็กนักเรียนในชั้นประถมและมัธยมนั้น AEBELL สามารถใช้ในการตรวจสอบการเข้ารียน โถงทางเดินในอาคารเรียน ห้องเรียนทางเข้า - ออก หอพักนักศึกษา ห้องสอบ โรงอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดและสถานที่สำคัญอื่น ๆ ภายในรั้วโรงเรียน นอกจากนี้ระบบ AEBELLยังสามารถเชื่อมต่อไปยังคณะกรรมการศึกษา และยังสามารถ upload ข้อมูลรูปภาพจากจอแสดงผลที่ต้องการไปยังคณะกรรมการศึกษาเพื่อติดตามและพิจารณาในการนำไปใช้ต่อไป

Comprehensive Security Management Platform of Safe Campus
การใช้งานในด้านของการรักษาความปลอดภัยสำหรับมหาวิทยาลัยในแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถนำ AEBELL ไปใช้ได้ในสถานที่ และสถานการณ์ที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของแต่ละมหาวิทยาลัยและยังสามารถนำมาใช้การบริหารงานในส่วนกลางการบริหารเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

Prison Comprehensive Security Management Platform
แพตรฟอร์มการจัดการความปลอดภัยที่ครอบคลุมสำหรับเรือนจำ
แนะนำระบบเบื้องต้น
การนำระบบของ AEBELL มาประยุกต์ใช้กับการจัดการระบบความปลอดภัยในเรือนจำนั้น สามารถนำมาใช้กับการดูแลความเรียบร้อยการกระจายข่าวสารในที่สาธารณะ การแจ้งเตือน การพูดคุยโต้ตอบ การควบคุมการเขา-ออกประตู สามารถรวบรวมการจัดการ-ดูแลทั้งในเรื่องของข้อมูลและบุคคลมาไว้ที่การจัดการส่วนกลาง และในอนาคตอันไกล้นี้ AEBELL จะสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ กรองและจัดการในการจัดเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการภายในเรือนจำและยังเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยการใช้งานระบบ AEBELL
ระบบ AEBELL สามารถช่วยเหลือในเรื่องของการจัดการ ดูแลพื้นที่สำคัญเพื่อช่่วยให้การจัดการสามารถทำได้ง่ายขึ้น รวมถึงสามารถจัดการอำนาจและสิทธิในการจัดการ และเข้าถึงข้อมูลของพนักงานอื่นๆสามารถกำหนดและแก้ไขระยะเวลาในการบันทึกวิดิโอ ทั้งแบบบันทึกตลอดเวลาหรือบันทึกเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดจำเป็นต้องถอดรหัสโดยใช้ ระบบการจัดการ AEBELL สามารถแสดงผลพร้อมกันได้หลายหนัาจอทำให้สามารถตรวจเช็คความเรีนยร้อยได้อย่างง่ายดาย

สามารถสลับจอการแสดงผลได้อย่างง่ายดาย เพื่อความสะดวก และการตอบสนองที่รวดเร็วต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถกำหนดผู้เข้าถึงในการเข้าดูภาพย้อนหลังได้
สามารถบอกสภาพภูมิประเทศที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยการแสดงผลใน แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและการนำทาง

Prison Comprehensive Security Management Platform
Induction on Functions of the systemการจัดการข้อมูลอาชญากรรม : ใช้ในการจัดการประวัติของนักโทษและสามารถใช้งานร่วมกับฝ่ายจัดการและปกครอง
การจัดการอุปกรณ์ในการตรวจสอบดูแล : ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และการจัดการ การตั้งค่าอุปกรณ์อื่นๆ
การจัดการข้อมูลทางภูมิประเทศ : รายงานสภาพภูมิประเทศแบบ 3 มิติ และข้อมูลแผนผังอาคารแต่ละชั้นโดยการป้อนข้อมูลอาคาร
การตรวจตราและลาดคระเวนของเจ้าหน้าที่พนักงาน : สามารถวางแผนการลาดตระเวนและการตรวจเช็ความเรียบร้อยในสถานที่ต่าง ๆ และสามารถแจ้งเตื่อนได้ทันที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ
การจัดการการแจ้งเตือนฉุกเฉิน : สามารถวางแผนการแจ้งเตือนล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นให้แสดงภาพในจุดเกิดเหตุทันที
สรุปผลการตรวจสอบ : สามารถรายงานการเข้า-ออกงาน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พนักงานผ่านทางผลการดำเนินงานและเวลาในการรูดบัตร เข้า-ออกงาน
การจัดการการเข้า-ออกประตู : สามารถจัดการสิทธิในการเข้า - ออกประตูของเจ้าหน้าที่พนักงานรวมถึงบันทึกเวลาในการเข้า-ออก
การเชื่อมต่อไปยังสัญญาณแจ้งเตือน : สามารถส่งสัญญาณการแจ้งเตือนโดยการแสดงภาพเหตุการณ์ปัจจุบันไปยังหน้าจอแสดงผล หรือแสดงพิกัดที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com