HIP ผลิตและจัดจำหน่าย สแกนลายนิ้วมือ fingerprint เครื่องสแกนลายนิ้วมือ finger scan เครื่องสแกนใบหน้า face scan กล้องวงจรปิด cctv cameras ไม้กั้นรถ แขนกั้นรถยนต์ carpark ระบบไม้กั้นรถยนต์ครบวงจร car parking ระบบนาฬิกายาม guard tour patrol กล้องวงจรปิดไอพี ip camera ประตูเลื่อนเปิดปิดอัตโนมัติ folding gate ประตูมุนสามขา turnstile ระบบประตูโรงแรมอัจฉริยะ ระบบควบคุมประตูคุณภาพ access control เครื่องบันทึกภาพกล้องวลจรปิด nvr dvr และสินค้าระบบควาปมลอดภัยครบวงจร All Security System มีสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย สินค้าคุณภาพ งานคุณภาพ บริการเป็นเลิศ ลูกค้าประทับใจ ต้อง HIP - แนะนำความเป็นมาของ AEbell Security System
Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

แนะนำความเป็นมาของ AEbell Security System

แนะนำความเป็นมาของ AEbell Security System
ระบบรักษาความปลอดภัย AEBELL Security Systemในปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นอีกระบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากไม่ว่าเป็นกลุ่มสำนักงานสถานที่ราชการ ที่พักอาศัย คอนโดมิเนี่ยมหรือหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงงาน หรือแม้แต่พื้นที่สาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ประโชยน์ ที่ได้รับอย่างเห็นได้ชัดของระบบรักษาความปลอดภัยนั้น มีอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น
- ป้องกันอันตรายต่อชีวิต หรือบุคคลในพื้นที่
- ป้องกันความเสียหาย สูญหาย ให้กับทรัพย์สินและของมีค่า
- ป้องกันการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ ที่ต้องการควบคุมเฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นพท้นที่
- ตรวจจับผู้ต้องสงสัย หรือผู้กระทำความผิด
ดังนั้นระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี จึงควรจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มาตราฐาน เหมาะสมกับสถานะของการใช้งานพื้นที่ที่ใช้งาน จะต้องมีระบบการจัดการและบริหารข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ สะดวกในการใช้งานและสะดวกในการบำรุงรักษาระบบ

AEBELL เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความยืดหยุ่นสูงมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบดูแล AEBELL มีระบบการจัดการการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบะสามารถเช่ื่อถือได้ นากจาก AEBELL จะสามารถตรวจสอบดูแลความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังสามารถใช้ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถเป็นศุนย์กลางการคำสั่งต่าง ๆ ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะทำให้การตัดสินใจและการออกคำสั่งต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องAEBELL กับความสามารถที่ลงตัวกับทุกระบบ
การจัดการความปลอดภัยที่ครอบคลุมสำหรับโครงการเมืองแห่งความปลอดภัย การใช้งาน ระบบการจัดการ การแจ้งเตือนภาพเหตุการณ์ผ่านทางเครือข่าย
- การจัดการข้อมูลแบบครอบคลุม : สามารถจัดการกับข้อมูลที่อยู่กันแบบกระจัดกระจายด้วยการจัดการจากส่วนกลาง
- การตรวจสอบระดับ HD : ใช้กล้องวงจรปิดความละเอียดระดับ HD เพื่อความชัดเจนในการตรวจสอบ
- รองรับข้อมูลแบบหลากหลาย : สามารถรองรับและจัดการข้อมูลจากหลายสื่อด้วยระบบการจัดการแบบครอบคลุม
- ส่งต่อข้อมูลผ่านการ Streaming : สามารถส่งต่อข้อมูลโดยการ Streaming
- การแจ้งเตือนผ่านทางเครือข่าย : สามารถแจ้งเตือนโดยการแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิ
กส์ไปยังศูนย์การจัดการ
- ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะ : ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์อัจฉริยะเพื่อการจดจำและติดตามการกระทำและการบันทึกใบหน้า

 

การนำระบบของ AEBELL มาประยุกต์ใช้กับการจัดการระบบความปลอดภัยภายในเรือนจำนั้น สามารถนำมาใช้กับการดูแลความเรียบร้อยการกระจายข่าวสารในที่สาธารณะ การแจ้งเตือน การพูดคุยโต่ตอบ การควบคุมการเข้า - ออกประตู สามารถรวบรวมการจัดการ ดูแลทั้งในเรื่องของข้อมูลและบุคคลมาไว้ที่การจัดการส่วนกลาง และในอนาคตอันไกล้นี้ AEBELL จะสามารถนำมาในการวิเคราะห์ คัดกรองและจัดการในการจัดเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการภายในเรือนจำและยังเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ระบบกระจายเสียงสาธารณะในรถไฟฟ้าใต้ดิน
ระบบการกระจายเสียงจะทำหน้าที่เล่นเพลง บริการนำทาง การรักษาความปลอดภัย และแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกผ่อนคลาย มีความสุขและไม่ต้องคอยกังวนกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง การกระจายเสียงจากส่วนกลางสามารถควบคุมการกระจายเสียงได้ทั้งแบบกระจายไปยังบางพื้นที่ หรือ กระจายไปยังพื้นที่ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานในการกระจายข่าวสารและนอกจากนี้เมื่อระบบสามารถตรวจจับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นสามารถแจ้งเตื่อนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทีควบคุมยังไม่จำเป็นต้องไปที่ห้องควบคุมการกระจาย
เสียงสามารถทำได้ที่จุดย่อยโดยที่ไม่ไปรบกวนจุดอื่นๆการใช้งานในด้านของการรักษาความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในชั้นอนุบาลกล้องถูกติดตั้งที่ทางเข้า ห้องเรียน รั้ว พื้นที่กลางแจ้ง และติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อการแสดงผล และยังสงสัญญาณไปยัง ระบบไฟ สัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อการแสดงผล

กล้องที่สามารถคอบคุมจากระยะไกล และระบบ GPS ถูกติดตั้งบนรถเพื่อบันทึกและติดตามสถานที่ของรถโรงเรียน ความเร็วของรถ สภาพภายในตัวรถรวมถึงการขึ้น-ลงรถของเด็กนักเรียน ซึ่งสามารถแสดงภาพให้ผู้ปกครองคอยติดตาม และดูแลนักเรียนได้ตลอดเวลาผ่านทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com