HIP ผลิตและจัดจำหน่าย สแกนลายนิ้วมือ fingerprint เครื่องสแกนลายนิ้วมือ finger scan เครื่องสแกนใบหน้า face scan กล้องวงจรปิด cctv cameras ไม้กั้นรถ แขนกั้นรถยนต์ carpark ระบบไม้กั้นรถยนต์ครบวงจร car parking ระบบนาฬิกายาม guard tour patrol กล้องวงจรปิดไอพี ip camera ประตูเลื่อนเปิดปิดอัตโนมัติ folding gate ประตูมุนสามขา turnstile ระบบประตูโรงแรมอัจฉริยะ ระบบควบคุมประตูคุณภาพ access control เครื่องบันทึกภาพกล้องวลจรปิด nvr dvr และสินค้าระบบควาปมลอดภัยครบวงจร All Security System มีสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย สินค้าคุณภาพ งานคุณภาพ บริการเป็นเลิศ ลูกค้าประทับใจ ต้อง HIP - โซลูชั่นและโครงการตัวอย่าง โครงการขนส่งมวลชน
Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

โซลูชั่นและโครงการตัวอย่าง โครงการขนส่งมวลชน

Solution and important Case Example--Transportation Project
โซลูชั่นและโครงการตัวอย่าง--โครงการขนส่งมวลชน


Numerical Control matrix multi-partition system
ระบบกระจายเสียงสาธารณะในรถไฟฟ้าใต้ดินประเทศอิหร่าน
เส้นทางรถไฟฟ้าหมายเลข 1 และ 2 หรือที่รู้จักกันในชื่อ President No.1 Project ซึ่งสร้างโดยรัฐบาลของประเทศอิหร่านซึ่งมีระยะ 49.1 กิโลเมตรและในแต่ละวัน
มีผู้โดยสารกว่า 800,000 คน

อุปกรณ์ที่จำเป็น
- ระบบกระจายเสียงมรีคอมพิวเตอร์เป็นตัวศูนย์กลางในการควบคุมอย่างน้อย 2 ตัว
- ระบบสามารถตั้งค่าให้เล่นเพลงได้โดยไม่ต้องมีผู้ดูแล
- ระบบสามารถกระจายเสียงได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบ กระจายไปบางโซน ของพื้นที่ หรือกระจายไปพร้อมกันทุกจุด
- ระบบสามารถแจ้งสถานีปัจจุบัน รวมถึงสถานีถัดไปที่รถไฟฟ้ากำลังเดินทางไปเพื่อเป็นการนำทางและเตือนผู้โดยสารในทันทีรถไฟฟ้าเข้าสู่สถานีนั้นๆ
- สามารถส่งสัญญาณเตือนภัยให้แก่ผู้โดยสารทันทีที่ตรวจจับได้ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

การวิเคราะห์แผนงาน
โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินโดยรวมนั้นประกอบด้วย 19 สถานี และในแต่ละสถานีจะแบ่งพื้นที่เป็น 3 เขต และแต่ละสถานีจะมีการควบคุมจัดการของตนเอง

 หลักการนไปปรพยุกด์ใช้
ระบบการกระจายเสียงจะทำหน้าที่เล่นเพลง บริการนำทาง การรักษาความปลอดภัยและแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกผ่อนคลาย มีความสุขและไม่ต้องคอยกังวนกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง การกระจายเสียงจากส่วนกลางสามารถควบคุมการกระจายเสียงได้ทั้งแบบกระจายไปยังบางพื้นที่ หรือ กระจายไปยังพื้นที่ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานในการกระจายข่าวสารและนอกจากนี้เมื่อระบบสามารถตรวจจับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นสามารถแจ้งเตื่อนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ควบคุมยังไม่จำเป็นต้องไปที่ห้องควบคุมการกระจายเสียงสามารถทำได้ที่จุดย่อยโดยที่ไม่ไปรบกวนจุดอื่นๆSolution and important Case Example--Hotel Project
IPNetwork broadcasting system
ระบบการกระจายเสียงสาธารณะในโรงแรมระดับ 5 ดาว Jiangxi Ganzhou Holiday inn
อปุกรณ์ที่จำเป็น
ระบบกระจายเสียงใช้คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางในการควบคุมและกระจายเสียงตามจุดต่าง ๆ ในห้องพักแต่ละห้องจะมีลำโพงส่วนตัวที่มาพร้อมกับคลังเพลงมากกว่า 10,000 เพลง ให้ลูกค้าเลือกฟัง ปรับระดับเสียงและสามารถควบคุมได้ด้วยระบบอินฟราเรดในการกระจายข่าวสารใช้ไมโครโฟน Remote Paging ในการกระจายข่าวสาร โดยที่สามารถติดตั้งได้ทั้งในห้องควบคุมหลักและจุดกระจายข่าวสารย่อย

การวิเคราะห์แผนงาน
โครงการนี้แบ่งพื้นที่การกระจายเสียงออกเป็น 27 โซนต่อชั้นและโดยรวมแล้วมีพื้นที่่สั่งการถึง 617 โซน ซึ่งรวมถึง ส่วนของห้องประชุม 8 ห้อง 8 โซน ห้องอาคาร 3 ห้อง 3โซนบาร์ส่วนตัว 5 บาร์ 5 โซน อีก 1 โซนสำหรับห้องสปาและห้องอบไอน้ำ ส่วนที่เหลืออีก 600 โซนจะเป็นส่วนของห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางหลักการนำไปประยุกต์ใช้
1. ระบบการกระจายเสียงในโรงแรมส่วนมากจะเป็นการนำไปใช้ภายในห้องพักแต่ละห้อง ก็จะมีระบบการะจายเสียงเป็นของตนเอง ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาพักสามารถควบคุมได้อย่างอิสระ
2. ระบบสามารถจัดการกระจายข่าวสารได้ทั้งแบบส่วนรวมและแบบส่วนตัว แต่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นระบบจะทำการกระจายข่าวสารไปที่ส่วนรวมทั้งหมดและยังสามารถส่งการ
แจ้งเตือนฉุกเฉินนี้ไปยังมือถือ หรืออุปกรณ์มีส่วนตัวที่ตั้งค่ารับการแจ้งเตือนจากระบบอักด้วย

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com