โซลูชั่นและโครงการตัวอย่าง โครงการขนส่งมวลชน

Solution and important Case Example--Transportation Project
โซลูชั่นและโครงการตัวอย่าง--โครงการขนส่งมวลชน


Numerical Control matrix multi-partition system
ระบบกระจายเสียงสาธารณะในรถไฟฟ้าใต้ดินประเทศอิหร่าน
เส้นทางรถไฟฟ้าหมายเลข 1 และ 2 หรือที่รู้จักกันในชื่อ President No.1 Project ซึ่งสร้างโดยรัฐบาลของประเทศอิหร่านซึ่งมีระยะ 49.1 กิโลเมตรและในแต่ละวัน
มีผู้โดยสารกว่า 800,000 คน

อุปกรณ์ที่จำเป็น
- ระบบกระจายเสียงมรีคอมพิวเตอร์เป็นตัวศูนย์กลางในการควบคุมอย่างน้อย 2 ตัว
- ระบบสามารถตั้งค่าให้เล่นเพลงได้โดยไม่ต้องมีผู้ดูแล
- ระบบสามารถกระจายเสียงได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบ กระจายไปบางโซน ของพื้นที่ หรือกระจายไปพร้อมกันทุกจุด
- ระบบสามารถแจ้งสถานีปัจจุบัน รวมถึงสถานีถัดไปที่รถไฟฟ้ากำลังเดินทางไปเพื่อเป็นการนำทางและเตือนผู้โดยสารในทันทีรถไฟฟ้าเข้าสู่สถานีนั้นๆ
- สามารถส่งสัญญาณเตือนภัยให้แก่ผู้โดยสารทันทีที่ตรวจจับได้ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

การวิเคราะห์แผนงาน
โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินโดยรวมนั้นประกอบด้วย 19 สถานี และในแต่ละสถานีจะแบ่งพื้นที่เป็น 3 เขต และแต่ละสถานีจะมีการควบคุมจัดการของตนเอง

 หลักการนไปปรพยุกด์ใช้
ระบบการกระจายเสียงจะทำหน้าที่เล่นเพลง บริการนำทาง การรักษาความปลอดภัยและแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกผ่อนคลาย มีความสุขและไม่ต้องคอยกังวนกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง การกระจายเสียงจากส่วนกลางสามารถควบคุมการกระจายเสียงได้ทั้งแบบกระจายไปยังบางพื้นที่ หรือ กระจายไปยังพื้นที่ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานในการกระจายข่าวสารและนอกจากนี้เมื่อระบบสามารถตรวจจับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นสามารถแจ้งเตื่อนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ควบคุมยังไม่จำเป็นต้องไปที่ห้องควบคุมการกระจายเสียงสามารถทำได้ที่จุดย่อยโดยที่ไม่ไปรบกวนจุดอื่นๆSolution and important Case Example--Hotel Project
IPNetwork broadcasting system
ระบบการกระจายเสียงสาธารณะในโรงแรมระดับ 5 ดาว Jiangxi Ganzhou Holiday inn
อปุกรณ์ที่จำเป็น
ระบบกระจายเสียงใช้คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางในการควบคุมและกระจายเสียงตามจุดต่าง ๆ ในห้องพักแต่ละห้องจะมีลำโพงส่วนตัวที่มาพร้อมกับคลังเพลงมากกว่า 10,000 เพลง ให้ลูกค้าเลือกฟัง ปรับระดับเสียงและสามารถควบคุมได้ด้วยระบบอินฟราเรดในการกระจายข่าวสารใช้ไมโครโฟน Remote Paging ในการกระจายข่าวสาร โดยที่สามารถติดตั้งได้ทั้งในห้องควบคุมหลักและจุดกระจายข่าวสารย่อย

การวิเคราะห์แผนงาน
โครงการนี้แบ่งพื้นที่การกระจายเสียงออกเป็น 27 โซนต่อชั้นและโดยรวมแล้วมีพื้นที่่สั่งการถึง 617 โซน ซึ่งรวมถึง ส่วนของห้องประชุม 8 ห้อง 8 โซน ห้องอาคาร 3 ห้อง 3โซนบาร์ส่วนตัว 5 บาร์ 5 โซน อีก 1 โซนสำหรับห้องสปาและห้องอบไอน้ำ ส่วนที่เหลืออีก 600 โซนจะเป็นส่วนของห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางหลักการนำไปประยุกต์ใช้
1. ระบบการกระจายเสียงในโรงแรมส่วนมากจะเป็นการนำไปใช้ภายในห้องพักแต่ละห้อง ก็จะมีระบบการะจายเสียงเป็นของตนเอง ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาพักสามารถควบคุมได้อย่างอิสระ
2. ระบบสามารถจัดการกระจายข่าวสารได้ทั้งแบบส่วนรวมและแบบส่วนตัว แต่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นระบบจะทำการกระจายข่าวสารไปที่ส่วนรวมทั้งหมดและยังสามารถส่งการ
แจ้งเตือนฉุกเฉินนี้ไปยังมือถือ หรืออุปกรณ์มีส่วนตัวที่ตั้งค่ารับการแจ้งเตือนจากระบบอักด้วย

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com