แพลตฟอร์มการจัดการความปลอดภัยที่ครอบคลุมสำหรับโครงการเมืองแห่งความ

แพลตฟอร์มการจัดการความปลอดภัยที่ครอบคลุมสำหรับโครงการเมืองแห่งความปลอดภัย
การใช้งานระบบการจัดการ การแจ้งเตือนภาพเหตุการณ์ผ่านทางเครือข่าย
การใช้งาน ระบบการจัดการ การแจ้งเตือนภาพเหตุการณ์ผ่านทางเครือข่าย


การจัดการข้อมูลแบบครอบคลุม : สามารถจัดการกับข้อมูลที่อยู่กันแบบกระจัดกระจายด้วยการจัดการจากส่วนกลาง
การตรวจสอบระดับ HD : ใช้กล้องวงจรปิดความละเอียดระดับ HD เพื่อความชัดเจนในการตรวจสอบ
รองรับข้อมูลแบบหลากหลาย : สามารถรองรับและจัดการข้อมูลจากหลายสื่อด้วยระบบการจัดการแบบครอบคลุม
ส่งต่อข้อมูลผ่านการ Streaming : สามารถส่งต่อข้อมูลโดยการ Streaming
การแจ้งเตือนผ่านทางเครือข่าย : สามารถแจ้งเตือนโดยการแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ไปยังศูนย์การจัดการ
ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะ : ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์อัจฉริยะเพื่อการจดจำและติดตามการกระทำและการบันทึกใบหน้า

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com