HIP ผลิตและจัดจำหน่าย สแกนลายนิ้วมือ fingerprint เครื่องสแกนลายนิ้วมือ finger scan เครื่องสแกนใบหน้า face scan กล้องวงจรปิด cctv cameras ไม้กั้นรถ แขนกั้นรถยนต์ carpark ระบบไม้กั้นรถยนต์ครบวงจร car parking ระบบนาฬิกายาม guard tour patrol กล้องวงจรปิดไอพี ip camera ประตูเลื่อนเปิดปิดอัตโนมัติ folding gate ประตูมุนสามขา turnstile ระบบประตูโรงแรมอัจฉริยะ ระบบควบคุมประตูคุณภาพ access control เครื่องบันทึกภาพกล้องวลจรปิด nvr dvr และสินค้าระบบควาปมลอดภัยครบวงจร All Security System มีสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย สินค้าคุณภาพ งานคุณภาพ บริการเป็นเลิศ ลูกค้าประทับใจ ต้อง HIP - เครื่องดับเพลิง
Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เครื่องดับเพลิง

ความจำเป็นในการใช้ถึงดับเพลิง ความรู้ของถังดับเพลิงประเภทต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดอัคคีภัย (Component of Fire)


การที่อัคคีภัยจะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องมีอง์ประกอบครบถ้วนถึง 4 ประการ ดังนี้ คือ
1. ต้องมีออกซิเจน (Oxygen)
2. ต้องมีเชื้อเพลิง (Fuel)
3. ต้องมีความร้อน (Heat)
4. ต้องมีปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ (Chain Reaction) จากองค์ประกอบข้อ 1-3

ระยะเวลากับความรุนแรงในการการเกิดอัคคีภัย
การเกิดอัคคีภัย มีระยะความรุนแรง 3 ระยะ ดังนี้
1. ขั้นตอน คือ ตั้งแต่เห็นแปลวไฟ จนถึง 4 นาทีสามารถดับได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น แต่ผู้ใช้จะต้องเคยฝึกอบรมการใช้เครื่องดับเพลิงมาก่อน จึงจะมีโอกาส ระงับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขั้นปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 4 นาที ถึง 8 นาที อุณหภูมิจะสูงมากเกินกว่า 400 องศาเซลเซียสหากจะใช้เครื่องดับเพลิง เบื้องต้น ต้องมีความชำนาญ และต้องมีอุปกรณ์
จำนวนมากเพียงพอจึงควรใช้ระบบเดิมเพลิงขั้นสูง จึงจะมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากกว่า
3. ขั้นรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนื่องไปแล้วเกิน 8 นาที และยังมีเชื้อเพลิง อีกมากมายอุณหภูมิจะสูงกว่า 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัว ไปทุกทิศทางอย่างรุนแรงและรวดเร็ว การดับเพลิงจะต้องใช้ผู้ที่ได้รับการฝึกพร้อมอปุกรณ์ในการระงับเหตุขั้นรุนแรง

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com