แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจของเหลว

แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจของเหลว
คุณสมบัติเด่น
1. เครื่องตรวจสารประกอบวัตถุระเบิดแบบตั้งโต๊ะ เหมาะกับใช้งานที่สนามบิน
2. Non-radioactive ionization source of vacuum ultraviolet, จึงทำให้ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย
3. ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของวัตถุระเบิดและสารเสพติดได้อย่างง่ายดาย
4. เป็นเครื่องตรวจสอบค่า ng ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ใช้ในการตรวจหาดินดำซึ่งเป็นส่วนประกอบในการทำดอกไม้ไฟและ ระเบิดทำมือ
5. สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว การตรวจสอบสามารถสำเร็จได้ใน 8 วินาที
6. สามารถตรวจหาระเบิดและสารเสพติดได้ในเวลาเดียวกัน
7. มีระบบภายในตัวเครื่องที่ทำให้ก๊าซบริสุทธิ์และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
8. ระบบสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายเพียงการกดปุมเพียงครั้งเดียว
9. หน้าจอสัมผัสขนาด 10.4 นิ้ว
10. มีเครื่องปริ้นภายในตัวเครื่อง ทำให้สามารถพิมพ์ผลลัพธ์ในการตรวจสอบได้ใบทันทีที่ต้องการ
11. ตัวเครื่องมีระบบทำความสะอาดภายในเครื่องได้ด้วยตัวเอง
12. ตัวเครื่องสามารถแสดงการตรวจวัดคำ และเกณฑ์ในการวัดออกมาได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจวัดว่าเครื่องกำลังทำงานได้ตามปกติหรือไม่
13. สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล, ร่องรอยที่ตรวจวัดมาและอัพเกรดตัวเครื่องได้อย่างง่ายดายและใช้เวลาเพียงน้อยนิด
14. มีพื้นที่ไม่จำกัดเพราะสามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไว้
คุณสมบัติเด่น
1. สามารถระบุส่วนประกอบทางเคมีของเหลวที่บรรจุอยู่ในขวด หรือ กระป๋อง
2. มีขนาดเล็ก สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของสารได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้งานได้ง่าย
3. สามารถรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้สถานที่ต่าง ๆ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ รถไฟฟ้าใต้ดิน โรงยิม สถานที่สำคัญทางราชการและสถานที่สำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย
4. ไม่มีกับมันตภาพรังสี ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้และวัตถุที่นำมาตรวจาอบ ดดยกระบวนการ
Ultra-wideband pulse microwave reflection method & the thermal conductivity technology

แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจสารวัตถุระเบิด
Guard Spirit เป็นนวัตกรรมใหม่ของเครื่องตรวจหาสารประกอบวัตถุระเบิดและสารเสพติด โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง Photoionization lon Mobility Spectrometry (PIMS)ซึ่งการทำงานของเครื่องปราศจากวัตถุที่แผ่กับมันตภาพรังสีและมีลักษณะเด่นที่สามารถตรวจหาได้อย่างรวดเร็ว มีความละเอียดในการตรวจจับสูง ใช้พลังงานน้อย มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา พกพาสะดวก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายสถานณการณ์และสภาพแวดล้อม ประสิทธิภาพของ เครื่องตรวจสารวัตถุระเบิดนั้นสามารถตรวจหาสารประกอบของวัตถุระเบิดและสารเสพติดตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในการรักษาความปลอดภัยในสนามบิน สถานที่สาธารณะ หรือแม้กระทั้งองค์การรักษาความปลอดภัยในระดับประเทศ

คุณสมบัติเด่น
1. เป็นเครื่องมือวัดเครื่องแรกของโลกที่ใช้แหล่งกำเนิดอัลตร้าไวเลตสูญญากาศที่ไม่มีการแตกตัวของกัมมันตภาพรังสีทำให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
2. มีความสามารถในการตรวจหาร่องรอยของเขม่าดินปืน ซึ่งเป็นโดยใช้เวลาในการผลิตระเบิด
3. สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยใช้เวลาในการตรวจสอบเพียง 2 วินาที
4. ขั้นตอนดำเนินการตรวจวัดง่าย เพียงกดปุ่มครั้งเดียว
5. หน้าจอแสดงผลมาพร้อมกับจอสีขนาด 2.8 นิ้ว
6. เครื่องมือวัดมีระบบทำความสะอาดและกำจัดสารเคมีที่อาจตกค้างหลักจากการตรวจหาสารประกอบวัตถุระเบิดและสารเสพติดได้ด้วยตัวเอง
7. ตัวเครื่องสามารถแสดงการตรวจวัดค่า และเกณฑ์ในการวัดออกมาได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจวัดว่าเครื่องกำลังทำงานได้ตามปกติหรือไม่
8. สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล การตรวจวัดสาร และสามารถเพิ่มสารตัวเครื่องได้อย่างง่ายดายและใช้เวลาน้อย

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com