ประวัติความเป็นมาของกล้องวงจรปิด

CCTV System
ประวัติความเป็นมาของกล้องวงจรปิด


ในอดีตกล้องวงจรปิดถูกใช้งานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2485 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ประเทศเยอรมัน ซึ่งนำมาใช้ในบทบาทของทางทหารเป็นส่วนใหญ่และในปี พ.ศ.2511 ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้มีการติดกล้องวงจรปิดตามท้องถนนเพื่อป้องกันอาชญากรรม ต่อมา เมื่อมีผู้คนเริ่มรู้จักก็ได้มีการนำไปใช้งานในถสานที่ต่าง ๆ มากขึ้น เช่น โรงพยาบาล ห้ามสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม และ สถานที่ราชการ เป็นต้น จนถึงปัจจุบัน


ประโยชน์ของกล้องวงจรปิด
ที่ไหนติดกล้องวงจรปิด ก็เปรียบเสมือนกับมีตาที่คอยจับจ้องมองผู้กระทำความผิดอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากผู้กระทำการผิดเมื่อมองเห็นกล้องแล้วก็มักจะเปลียนแผนหรือเปลียนสถานที่ไปที่อื่นแทน ซึ่งนอกจากจะสามารถจับภาพและบันทึกวีดิโอที่เป็นประโยชน์ในการชี้ตัวขโมยได้เป็นอย่างดีแล้ว ก็ยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น จับผิดพฤติกรรมบุคคลก่อนลงมือ ลดอัตราการโจมกรรม เป็นต้นซึ่งหลัก ๆ ประโยชน์จากกล้องวงจรปิดมีดังนี้
- ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งตำรวจ
- ทำงานได้นานและมีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์
- กวาดตามองได้กว้างและหลายมุมมองมากกว่ามนุษย์
- ตรวจเช็คสถานที่และบริเวณได้แม้ตัวจะไม่อยู่
- มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าจ้างแรงงานมนุษย์
การติดกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินยังเป็นการเฝ้าระวังผู้บุกรุก ต่างๆ ว่าสถานที่นี้มีกล้องวงจรปิด อาจทำให้ผู้ที่ตั้งใจจะโจรกรรมหรือทำความผิดเปลียนใจ


H.265 การบีบอัดไฟล์ Video รูปแบบใหม่
H.265 คืออะไร?
H.265 เป็นการบีบอัดวีดีโอรูปแบบใหม่ ที่ต่อเนื่องมาจาก H.264 ถูกพัฒนาขึ้นโดย ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG)22 ตุลาคม 2012 Ericsson ประกาศตัวว่าเป็นคนแรกของโลกที่เปิดตัวการเข้ารหัสแบบ H.265 ภายใต้ชื่อ High Efficiency Video Coding(HEVC) โดยหน่อยงาน ITU-T เป็นคนรับรองมาตรฐานH.265 กล่าวว่า สามารถบีบอัดข้อมูลได้เป็นสองเท่าของ H.264 ด้วยระดับคุณภาพของภาพเท่านั้น สามารถรองรับคุณภาพของภาพหลากหลายที่ Bit Rate เท่าๆ  กันและสามารถรองรับ 8K UHD ความละเอียด 8192X4320


H.265 ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการบีบอัดมากกว่า H.264 โดย Bitrate ลงไปครึ่งหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการทำงานของ Applicationด้วย H.265 จะลดความซับซ้อน การคำนวณการเข้ารหัส ทำให้บีบ อัดได้ดีขึ้น ขณะที่ H.264 ส่งข้อมูลระดับ SD ที่ 1Mbps แต่ H.265 สามารถส่งข้อมูลได้ถึง 720P หรือ (1280X720) และ HD ที่ 1-2 Mbps บริษัทใหญ่ฝั่ง IT เช่น Qualcomm Brodadcom และ Huawei ได้ออก Products ที่เป็น H.265 ซึ่งหวังว่าจะมาแทนที่ H.264 และจะเป็นมาตรฐานระดับสากลต่อไปH.265 ทำไมถึงเหนือกว่า H.264?
การเข้ารหัสของ H.265/HEVC จะมีลักษณะคล้ายๆ กันกับ H.264/AVC ที่มี inter / intra-picture prediction, tranction,transorm coding, quantization,deblocking filter, and entropy coding แต่ HEVC จะประกอบด้วย หน่วย โค๊ดดิ้ง Coding Units (CUs), หน่วยการคาดการณ์ predict units (PUs)และหน่วยการเปลียนถ่าย Transform units(TUs).เปรียบเทียบระหว่าง H.264 กับ H.265 มีกระบวนการที่แตกต่างกันในการแบบอัด ที่จำนวน Block H.264 จะใช้อยู่ที่ 16X16 Pixel ขณะที่ H.265จะสามารถเลือกจาก 8x8, 16x16 ถึง 64x64 pixels ส่วนที่วีเคราะห์ว่าอะไรที่จะแบ่ง CUs ออกเป็นหลายขนาดนั้นตัวอย่างเช่น ตัวของรถในที่จอดรถการเข้ารหัสจะใช้ Block ที่ใหญ่ในการเข้ารหัสพื้นหลัง (Background) ที่จะบรรลุข้อมูลจำนวนน้อยH.265 จะใช้โหมดการกำหนด 33 directional modes สำหรับการคาดคะเน (Intra-Prediction), เปรียบเทียบกับ H.264 จะใช้โหมดการกำหนดทิศทางเพียง 8 directional modes สำหรับการคาดคะเน intra-prediction ที่คุณภาพภาพเหมือนกัน H.265 จะบีบอัดได้ถึง 39 to 44% เทียบกับ H.264 ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันมาตรฐานการบีบอัดวีดิโอต่างๆ ย่อมมีเป้าหมายเพื่อให้มีอัตราการบีบอัพข้อมูลสูง ๆ นั้นคือใช้อัตราบิตน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถรักษาคุณภาพระดับเดิมไว้ได้ โดยวิธีการวัดประสิทธิภาพการเข้ารหัสของแต่ละมาตรฐานนั้นมีอยู่สองวิธี วิธีแรกคือใช้ตัวชี้วัด เช่น peak signal-to-noise ratio(PSNR) วิธีที่สองคือประเมินจากคุณภาพของวิดิโอซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมมากกว่าเนื่องจากเป็นสิ่งผู้ชมวีดีโอสัมผัสได้จริงอนาคตของ H.265
งาน CPSE ในปี 2013 บริษัท Hisilicon และ Grain Media ได้เริ่มต้นเปิดตัว การพัฒนา H.265 ทีสร้างการยอมรับและความประทับใจให้กับผู้เข้าชมที่มองเห็นความเป็นไปได้มาก และในปีนี้เอง ปี 2014 บริษัท Hisilicon ได้เปิดตัว Chipset H.265 Code Name Hi3516A ซึ่งรองรับการบีบอัดอย่าสมฐูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามความท้าทายยังคงอยู่ทีความซับซ้อนของการนำ H.264 มาผนวกเข้าได้กับอุปกรณ์ และเรื่องราคากับคุณสมบัติของสินค้าที่ไม่ค่อยจะตอบโจทย์เท่าไหร่แต่อีกไม่นานก็จะเข้ามาแทนที่ H.264 ที่มีอายุมากกว่า 10 ปีและจะถูกใช้อย่างแพร่หลายต่อไป

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com