ความสำคัญของดับเพลิง และชนิดของดับเพลิง

ชนิดของถังดับเพลิง
ชนิดของถังดับเพลิงจะจัดแบ่งไว้ตามประเภทของเชื้อเพลิงซึ่งถังนั้นดับได้ โดยระบุไว้อย่างชัดเจนบนฉลากข้างถัง ซึ่งในประเทศไทยจะใช้การแบ่งประเภทตามมตราฐาน NFPA 10 ของสหรัฐอเมริกา


ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ประกิบด้วยถังแรงดันซึ่งบรรจุน้ำหรือสารเคมีดับไฟอื่น ๆ พร้อมมือจับ ไกเกิด/ปิด สลักนิรภัย และสายฉีดออกแบบไว้สำหรับการดับเพลิงไหม้ที่ยังไม่ลุกลามตัวถังดับเพลิงนั้น มักจะเป็นสีแดงเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย และติดตั้งไว้เป็นระยะห่าง ๆ กันภายในอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้ใช้สามารถหิ้วถังจากจุดติดตั้งมาในบริเวณที่เกิดเหตุดึงสลักนิรภัยออก จับสายฉีดให้ปลายหันเข้าหาเปลวไฟ และเมื่อทำการบีบไก น้ำหรือสารเคมีที่อยู่ภายในถังก็จะพุงตรงไปยังบริเวณที่ไฟไหม้ และดับไฟลงในที่สุด ทั้งนี้ประสิทธิภาพการดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป ขึ้นกับชนิดของสารดับเพลิงซึ่งบรรจุอยู่ในภัง

อนาคตอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนัก ต้องคอยปรับหรือเช็ค เครื่องทุก ๆ 3-6 เดือน ใช้งานยาก ที่สำคัญทำลายสิ่งแวดล้อม ต่อจากนี้เครื่องดับเพลิงเหลานั้นจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ขนาดเล็กน้ำหนักเบาอายุการใช้งาน 10ปี ที่สำคัญไม่ทำลายมลภาวะสิ่งแวดล้อม สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจการใช้ผลิตภันฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี Aerosol นวัตกรรมล่าสุดที่นำของเหลวมาบรรจุในอุปกรณ์ดับเพลิงในรูปแบบของแข็ง เมื่อถูกใช้งานจะเป็นสถานะอยู่ในรูปแบบแก๊ส พุ้งกระจายในอากาศแทรกเข้าไปในโมเลกุลของไฟทีลุกไหม้ทำให้ความร้อนลดลงและดับในที่สุด เป็นการบรรจุที่ลงตัวเมื่อเทคโนโลยี Aerosol มาบรรจุในพลาสติก ABF ทนความร้อน ได้ถึง 137 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ยังไม่มีการอัดก๊าซหรือสารใด ๆ ที่จะเสี่ยงกับระเบิดเนื่องจากการโดนความร้อน เช่น ในรถยนต์ หรือในครัวเรือน ฯลฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com