hip

วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 Training Fusion course Opening New Model Guard Tour GT15 and Program Guard Tour HIP Platform

ผ่านไปแล้วกับ Training Fusion course
Opening New Model Guard Tour GT15 and Program Guard Tour HIP Platform
ในวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563
– แนะนำเนื้อหาสินค้าระบบ Guard Tour จากรุ่นปัจจุบัน ถึงอนาคต GT15 ความสามารถที่ครบครัน
– ทฤษฎีการใช้งานและ Overview การทำงานของแต่ละรุ่นและโปรแกรมในแต่ละรูปแบบ
– ฝึกภาคปฎิบัติการเชื่อมต่อทดสอบการใช้งาน HIP PLATFRORM สำหรับ GT15
– ฝึกภาคปฎิบัติการเชื่อมต่อทดสอบการใช้งานโปรแกรม Guard Tour ในรุ่นอื่นๆ ที่จัดจำหน่าย GT4 GT9 GT11 ในแต่ละเมนู
– พร้อมทำความเข้าใจการทำตลาดของสินค้า

HIP ขอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายที่สนใจและเข้าอบรมในวันนี้ ครั้งหน้าพฤหัสนี้ พบ Ci691S พร้อมการใช้โปรแกรมและฝึกหัดต่อชุด Access Control

Add comment

สั่งซื้อ l Order
close slider