hip

Drone

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

DOWNLOAD BROCHURE

เป็นโดรนที่ได้รับการออกแบบผลิตสำหรับงานเกษตรโดยเฉพาะ ฉีดพ่นยาได้เนื่อง ระบบควบคุมการปิดอัตโนมัติด้วย GPS ใช้ระบบ Cloud บันทึกข้อมูล เก็บ Record ทำงานได้วันละ 80 ไร่ ขนาดตัวลำตามกฏหมายบังคับ บรรจุ 10 ลิตร หนักรวม <25 กิโล มีระบบป้องกันการชนและแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้วัตถุ 20CM ความผิดพลาดการทำงานน้อยกว่า 5% ควบคุมได้ทั้งรีโหมดคอนโทรนและผ่าน Application เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

สั่งซื้อ l Order
close slider

[cf7sr-simple-recaptcha]