hip

CMV7765 GPSTracker

Download Brochures

-การเฝ้าระวังความปลอดภัย
-พิกัดและสถานที่
-สัญญาณเตือนภัย
-การติดตามเส้นทาง

  • แจ้งตำแหน่งของรถผ่าน Application มือถือ Near Real-time
  • ดูข้อมูลเส้นทาง การเดินทางย้อนหลัง
  • แจ้งเตือนผ่าน Application เมื่อมีการรื้อถอนอุปกรณ์และตัดสายไฟ แบตเตอรี่ใกล้หมด เกิดแรงสั่นสะเทือนหรืออุบัติเหตุ
  • พร้อมศูนย์บริการแจ้งเหตุ และประสานงาน 24 ชั่วโมง

สั่งซื้อ l Order
close slider