hip

About US

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Company Profile

บริษัท เซ็นจูรี่ มีน (ประเทศไทย) จำกัดเป็น บริษัท ฯ แรกที่เริ่มในการนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสแกนลายนิ้วมือ  เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2001  และเป็นบริษัทฯ ที่บุกตลาดและปลุกกระแสวงการสแกนลายนิ้วมือด้วยการนำระบบ Biometric มาใช้ในผลิตภัณฑ์  ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ทาง บริษัท เซ็นจูรี่ มีน (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตและจำหน่ายออกไปมากกว่า 1,500 รายการ  จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ว่าเป็นเจ้าแรก เจ้าเดียว ในประเทศไทย ที่มีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสแกนลายนิ้วมือให้การยอมรับว่าครอบคลุมตอบโจทย์ผู้ใช้อย่างชัดเจน ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การจำหน่ายผ่านผู้แทนจำหน่าย (dealer)  ขายส่งและพัฒนาโปรแกรม  SDK รวมถึงการพัฒนาสินค้าต่าง ๆ และดำเนินการจัดส่งสินค้า จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในตลาดสินค้าระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมกับการสร้าง brand HIP เพื่อสร้างความเชื่อมั่น Security มากจนถึงปัจจุบัน 15 ปีเต็ม ในแวดวงธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย   แน่นอนในแวดวงระบบรักษาความปลอดภัยไม่มีใครจะปฎิเสธและไม่เคยรู้จัก กับ   แบรนด์ “HIP”   และการยืนหยัดบนเส้นทางสายนี้   และแน่นอนมีบริษัท ฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า 2,000 บริษัท ต่อปี  ได้มอบความไว้วางใจในการใช้ผลิตภัณฑ์  “HIP”    และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มากกว่า  5 ล้านคนต่อปี  นอกจากนี้  บริษัท เซ็นจูรี่ มีน (ประเทศไทย) จำกัด   ยังให้บริการ การทำธุรกิจแบบ OEM  , ODM  หรือการทำธุรกิจในรูปแบบอื่นเพื่อเป็นการสร้างความเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย ให้แก่ผู้แทนจำหน่ายที่มีศักยภาพและได้รับการยอมรับว่า “HIP” เป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน  การขยายตัวทางธุรกิจ และการขยายกลุ่มองค์กร ด้วยการได้รับความร่วมมือ ในการร่วมทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำ เพื่อเปิดโอกาสและหาแนวทางในช่องทางการขยายตลาดให้เติบโตและกระจายมากขึ้น  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการสร้าง แบรนด์ “HIP”  เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นนั้น   และการสร้าง แบรนด์ “HIP” ให้ติดตลาดระดับสากลมากที่สุด

วัตถุประสงค์โดยมุ่งเน้นการขยายความเจริญเติบโตตามกระแสนิยมของสังคมที่ต้องการความปลอดภัยสูง  และการขยายสาขาให้รองรับกับผู้ใช้งานในต่างประเทศให้มากที่สุด  ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายหลักในแถบทวีปอเมริกา  และแถบบริเวณ ทวีปยุโรป  มากขึ้นตามลำดับ  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
นอกจากนั้นเรายังเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง 60% ในตลาด และบริษัท เซ็นจูรี่ มีน (ประเทศไทย) จำกัด มีตัวแทนจำหน่ายสินค้า HIP ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศอีกด้วย อาทิ ประเทศ สหรัฐอเมริกา จีน (Shenzhen) ฮ่องกง อินเดีย ตุรกี อาเจนติน่า สเปน พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และซาอุดิอาระเบีย
อีกทั้ง บริษัทฯ มีทีมวิศวกรผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์ ณ สำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งเป็นบริษัทฯ ทางด้านระบบความปลอดภัยรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน              ISO 9001:2000  และปรับเปลี่ยนมาเป็น ISO 9001:2008  มาโดยตลอดติดต่อกันมากกว่า 5 ปี  เป็นต้น

ในการนี้บริษัทเซ็นจูรี่ มีน (ประเทศไทย) จำกัด  นอกจากได้รับความร่วมมือในการร่วมทุน เพื่อขยายธุรกิจด้วยการเปิด บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด  เพื่อดำเนินธุรกิจในการหาช่องทางการขายภายในประเทศไทย พร้อมที่จะให้บริการแบบ One Stop service  บริษัทฯมีความพร้อมในการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ไว้ได้อย่างครบครันสำหรับระบบรักษาความปลอดภัย เช่น Fingerprint,         face scan, Carpark, Folding gate, Suspension gate, Turnstile, Flip gate, RFID, Access control,CCTV, Burglar Alarm, Hotel lock, Guard Tour รวมถึงสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับงานโครงการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

การเปลี่ยนแปลงเพื่อขยายการเติบโตในตลาดของผลิตภัณฑ์ HIP ให้เป็นที่ต้องการอยากมากและเป้าหมายในการสร้างยอดขายทั้งทางตรงและผ่านผู้แทนจำหน่ายในแต่ละปีให้มีความรุ่งเรือง มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional)  พร้อมที่จะสร้างความมั่นคงไปด้วยกัน (Together) กับตัวแทนจำหน่ายที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์ “HIP”  โดยบริษัท ฯ มุ่งเน้นเรื่องการขยายช่องทางและการสร้างสาขาผู้แทนจำหน่ายในประเทศเป็นลำดับแรก

บริษัทเน้นการตอบรับการปรับนโยบายของรัฐบาลเป็นที่ตั้ง  โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนกำลังคนในการทำงาน โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ พึ่งเทคโนโลยี   ให้สอดคล้องกับกระแสของการปรับอัตราค่าจ้างแรงงาน

ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่เน้นเทคโนโลยี ในการทำงานแทนกำลังคน  เริ่มมีบทบาทเป็นอย่างมาก ในขณะที่แรงงานเริ่มมีการปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้น  HIP  เป็นทางเลือกส่วนหนึ่งของกลุ่ม Security  mสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านระบบได้เป็นอย่างดี

การรักษามาตรฐานและการครองความเชื่อมั่นของบริษัท ฯ ครบรอบ 12 ปีเต็ม ในนาม HIP  พร้อมที่จะเติบโตให้เป็นหนุ่มใหญ่ที่มีความพร้อมแบบครบวงจรทุก ๆ รูปแบบของธุรกิจ  ซึ่งในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป HIP  พร้อมที่จะโตและขยายธุรกิจไปพร้อมกับผู้แทนจำหน่ายของเราตลอดไป

 

 

ดาวโหลดน์  HIP Company profile

สั่งซื้อ l Order
close slider